Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Štatút Pandemickej komisie vlády SR dostal zelenú

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Štatút Pandemickej komisie vlády SR dostal v stredu zelenú. Iniciatívny materiál z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR upravuje poslanie, úlohy a zásady činnosti Pandemickej komisie vlády SR a jej organizačnú štruktúru.

Bratislava 15. júla (TASR) – Aktualizácia vychádza z aplikačnej praxe počas pandémie ochorenia COVID-19. Predkladaný materiál približuje, že komisia je multirezortný, koordinačný, konzultačný, odborný a poradný orgán vlády SR zriadený na navrhovanie opatrení s cieľom chrániť životy a zdravie a znížiť ekonomickú záťaž obyvateľstva s cieľom zachovania nevyhnutného chodu hospodárstva a verejného života v prípade pandémie. Schvaľuje pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike.
"Tento štatút upravuje poslanie a činnosť pandemickej komisie, ako aj jej organizačnú štruktúru. Po novom je komisia konzultačný a odborný orgán vlády SR, ktorý bude usmerňovať činnosť jednotlivých ministerstiev a inštitúcií. Navrhneme opatrenia, ktoré prispejú k ochrane životov a zdravia obyvateľov, zároveň musíme zohľadňovať aj to, aby fungovalo hospodárstvo a verejný život počas pandémie," priblížil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).
Komisia koordinuje činnosť všetkých ministerstiev a ostatných subjektov, ktoré majú v komisii svojho zástupcu, v rámci vykonávania protiepidemických opatrení. Komisia vychádza vo svojej činnosti z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej komisie a z epidemiologickej situácie na Slovensku.
Taktiež odporúča príslušným ministerstvám opatrenia na zabezpečenie plnenia a aktualizácie úloh pandemického plánu pre prípad pandémie v Slovenskej republike, najmä opatrenia na posilnenie monitorovania výskytu prenosných ochorení, zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení, dovoz, registráciu a distribúciu očkovacej látky, ak existuje, liekov a osobných ochranných pracovných prostriedkov, liečbu ochorení a komplikácií ochorenia vrátane zabezpečenia zásobovania liekmi a plánu reprofilizácie lôžok, výchovu obyvateľstva k prevencii ochorenia a informovanosti obyvateľstva o vývoji epidemiologickej situácie a o prijatých opatreniach, zabezpečenie chodu verejného života a hospodárstva.
Komisiu tvoria predseda komisie, ktorým je minister zdravotníctva, a jej ďalší členovia. Tými sú ministri vnútra, obrany, dopravy a výstavby, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, financií, hospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, zahraničných vecí a európskych záležitostí, školstva, vedy, výskumu a športu, kultúry, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Ďalej sú to predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR, predsedovia Bratislavského, Banskobystrického, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja. Tiež generálni riaditelia zdravotných poisťovní, hlavný hygienik SR, hlavný odborník pre epidemiológiu, hlavný odborník pre infektológiu a tropickú medicínu, predseda Slovenskej akadémie vied, generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, riaditeľ komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR, riaditeľ odboru krízového manažmentu Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý je súčasne tajomníkom komisie.
Komisia môže podľa potreby zriadiť regionálne pandemické komisie alebo odborné pracovné skupiny, prípadne prizvať i ďalších odborníkov. Na rokovaní komisie sa môžu zúčastniť aj predseda vlády a členovia vlády, ktorí nie sú jej členmi. Pandemická komisia zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.