Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pozvánka na workshop o riadenej participácii pre mestá a obce v Banskobystrickom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bezplatný workshop o riadenej participácii pre zamestnancov mestských a obecných úradov Učiace sa mestá a obce sa bude konať 29. júna 2023 v Banskej Bystrici.

Čo workshop prináša a ako vám to pomôže?

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. vygeneroval nové poznanie o spôsobe zapájania verejnosti do správy vecí verejných.  Ide predovšetkým o rozlíšenie medzi občianskou (zdola) a riadenou (zhora) participáciou, ktorú nastavujú a riadia samotné úrady miestnej územnej samosprávy.

Súčasťou tohto poznania sú aj praktické vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu jednoduchšie pripraviť riadené participatívne procesy. A práve tieto zručnosti v rámci workshopu chcú sprostredkovať.

Predstavia Spis participatívneho procesu – praktického pomocníka, ktorý Vás bezpečne prevedie prípravou aj realizáciou participatívneho procesu a celý proces budete mať zdokumentovaný na jednom mieste.  

Podrobnejšie informácie o programe učiace sa mestá a obce

Zámer: cieľom cyklu odborných workshopov je predstaviť princíp riadenej participácie, ktorá je iniciovaná zo strany verejných inštitúcií. Workshopy budú mať praktické zameranie. Málo teórie a veľa praxe. Workshop vám umožní vnímať participáciu z dvoch uhlov pohľadu. Prvým je proces dizajnovania participatívneho procesu, ktorý otvorí tému ako nastaviť ciele pre participatívny proces, ako mapovať účastníkov a ako zvoliť vhodné formáty pre prácu s účastníkmi participatívnych procesov.

Na druhej strane sa pozrú na to, či vieme participatívny proces vnímať ako projekt, ktorý je potrebné nastaviť a rozfázovať, k zadaniam pre jednotlivé fázy participatívneho procesu prideliť finančné prostriedky a ľudí (vrátane ich rolí/úloh v participatívnom procese).

Formát: celodenné prezenčné školenia v regiónoch
Pre koho: volení zástupcovia a odborní zamestnanci miest a obcí,
Veľkosť skupiny: 50 osôb,
Čo platia organizátori: lektorov, priestory, občerstvenie,
Čo si platia účastníci: dopravu.

Obsahové zameranie workshopov:

  • Prečo je dôležité investovať do participácie? Prečo je participácia v kurze?
  • Prečo je dôležité, aby iniciatíva vyšla zo strany inštitúcií? Prečo hovoríme o riadenej participácii? V čom rozdiel medzi riadenou a občianskou participáciou?
  • Čo si treba pri príprave a realizácii participatívnych procesov zapamätať? Na čom pri dizajnovaní participatívneho procesu naozaj záleží?
  • Dizajnovanie partipatívneho procesu, Riadenie participatívneho procesu.

Kto sa môže prihlásiť:

Všetci tí, ktorí máte na Vašich úradoch na starosti participáciu a potrebujete praktické informácie  a overené poznatky šité na mieru samospráve – pracovníci a pracovníčky oddelení, ktorí a ktoré pripravujú, alebo sa chystajú pripravovať participatívne procesy. V rámci úvodnej informácie radi privítame na workshope aj primátorov / primátorky a starostky / starostov miest (max. 1 hodina). Školenie je bezplatné, občerstvenie a obed sú tiež zabezpečené.

Registrácia TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.