Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Na účel obnovy, ochrany, a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR výzvu na predkladanie žiatostí o poskytnutie dotácie.

Cieľom výzvy je podpora projektov zameraných na realizáciu obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo prípravu a realizáciu reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky vrátane národnej kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a podpora projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

Termín predkladania žiadostí: do 30. novembra 2023

Aktuálne zverejnené výzvy sa týkajú všetkých podprogramov programu Obnovme si svoj dom:

  • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
  • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
  • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave
  • 1.5 Komplexná obnova pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
  • 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok

Podrobnosti o výzve nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.

Zdroj: Ministerstvo kultúry SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.