Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 9/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Prečítajte si nové číslo časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi.

Vážení čitatelia,
 
do septembrového čísla časopisu sme pre vás opäť pripravili zaujímavé články z účtovníctva, hospodárenia, legislatívny a kontroly.
 
V rubrike "Hospodárenie" sa venujeme júnovej prognóze vývoja dane z príjmov, ktorá ovplyvní predpokladanú hodnotu jednotkového koeficientu.
 
Praktické články s príkladmi účtovania obsahuje tradične rubrika "Účtovníctvo". Tentokrát sme sa zamerali na spôsob účtovania výsledkov inventarizácie a na účtovanie zverenia majetku obce do správy podľa zákona o majetku obcí.
 
O najčastejších nedostatkoch zistených pri kontrole vyplácania príspevku na rekreáciu sa dozviete v prvom článku rubriky "Poznatky z praxe". V ďalšom článku rubriky rozoberáme problematiku interných predpisov ako vnútorných aktov riadenia.
 
Novelizovaným pravidlám rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy, konkrétne zavedeniu monitorovacieho režimu, ozdravného režimu a nútenej správy sa podrobne venujeme v rubrike "Legislatívne zmeny". Nájdete v nej aj článok o zmenách v zákone o miestnych daniach a miestom poplatku.
 
Príjemné čítanie vám želá redakcia časopisu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.