Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 12/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení čitatelia,
 
prichádzame k vám s posledným tohtoročným číslom časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi.
 
Decembrové číslo časopisu otvárame aktuálnymi témami, akými sú zostavenie a schválenie rozpočtu obce na rok 2024, ako aj daňové priznanie subjektov verejnej správy a územnej samosprávy. Články nájdete v rubrike "Hospodárenie", v ktorej uverejňujeme aj dokončenie seriálu o finančnej kontrole v podmienkach samosprávy.
 
 
Obsahové súčasti platobného výmeru vydaného obcou rozoberáme v článku, ktorý publikujeme v rubrike "Poznatky z praxe".
 
Rok 2023 sa chýli ku koncu. Ďakujeme vám za dôveru a želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2024.
 
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.