Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Právo pre ROPO a obce v praxi 5/2023

Kategória: Aktuality

V májovom čísle časopisu nájdete kvalitné odborné články z rôznych oblastí. Stačí si len vybrať, čo konkrétne vás zaujíma.

Milí čitatelia,
prichádzame k vám s májovým číslom nášho časopisu, v ktorom opäť nájdete zaujímavé články.
V rubrike "Hospodárenie" si môžete prečítať článok zameraný na plánovanie investícií obce.
Prehľadu registrov vo verejnom obstarávaní a objasneniu ich obsahu sa venuje článok v rubrike "Verejné obstarávanie".
Význam netrestnej mimosúdnej pôsobnosti prokuratúry vo vzťahu k obciam so zameraním najmä na všeobecne záväzné nariadenia obcí ozrejmuje článok, ktorý nájdete v rubrike "Správne právo". Druhý článok v tejto rubrike sa zaoberá konaním o správnej žalobe v sociálnych veciach.
Ako má obec postupovať v prípade, ak nie je možné zistiť miesto pobytu vlastníka nehnuteľnosti v havarijnom stave, sa dozviete v článku, ktorý uverejňujeme v rubrike "Z právnej praxe". Témou ďalšieho článku tejto rubriky je spracúvanie osobných údajov v procese výberového konania.
V našej poradni vám opäť pomôžeme pri riešení bežných problémov, s ktorými sa v praxi stretávate. Tentokrát vám poradíme ohľadom prenájmu poľných ciest a pozemkov vedených ako ostatná plocha, ako aj o uznávaní prekážky v práci na strane zamestnanca, ktorý vopred neinformoval zamestnávateľa o návšteve lekára.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.