Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Nové vydanie časopisu Právo pre ROPO a obce 6/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vážení čitatelia,
hoci sa obdobie letných dovoleniek nezadržateľne blíži, v našej redakcii nepoľavujeme v pracovnom tempe a prichádzame k vám už s júnovým číslom nášho odborného mesačníka.
V rubrike "Hospodárenie" uverejňujeme článok o financovaní investícií obce, v ktorom sa dozviete viac o zdrojoch a možnostiach financovania, ktoré môžu obce aktuálne využívať.
O pravidlách a postupoch pri zabezpečovaní dodávok energií si môžete prečítať článok v rubrike "Verejné obstarávanie".
Postupu pri posúdení obsahu podania obcou sa venuje ďalší príspevok, ktorý nájdete v rubrike "Správne právo".
V rubrike "Z právnej praxe" otvárame rôznorodé témy. Od spracúvania osobných údajov na webovom sídle obcí a potreby ich spracúvania v súlade s nariadením ­ GDPR sa prenesieme k vážnej téme pohrebov a pochovávania v podmienkach samosprávy. Tretí príspevok rubriky rieši možnosť poskytnutia odstupného hlavnému kontrolórovi obce v súlade s platnou legislatívou.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.