Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Newsletter ZMOS k príspevkom na stravovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálny newsletter, v ktorom sa sústredilo na problematiku príspevkov zamestnávateľa na stravovanie.

Novelizácia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov priniesla s účinnosťou od 1. marca 2021 viaceré zmeny. Jednou z nich je i možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Združenie miest a obcí Slovenska si uvedomuje, že práve mestá a obce, či už priamo alebo prostredníctvom svojich organizácií, patria medzi najväčších zamestnávateľov. Práve preto očakávame, že spracovaná téma newslettra pomôže samosprávam, ich organizáciám a zamestnancom pri rozhodovaní o stravných poukážkach alebo finančnom príspevku na stravovanie. Súčasťou dokumentu je aj príloha, ktorá sa týka potreby úpravy interného predpisu k možnostiam výberu stravovania zamestnancov.

Newsletter je k dispozícii TU.

Doposiaľ spracované metodické materiály v rámci Včasnej intervencie ZMOS sú k dispozícii TU


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.