Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kampaň Zatoč s odpadom pokračuje s novinkami aj tento školský rok

Kategória: Aktuality Autor/i: Slovenská agentúra životného prostredia

Výchovno-vzdelávacia kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia bude žiakov, učiteľov a najmä širokú verejnosť sprevádzať aj počas tohto školského roka. Od septembra 2022 do júna 2023 spoločne, prostredníctvom desiatich tém môžeme prispieť k zlepšeniu osvety a informovanosti o problematike odpadov. Cez desať mesačných výziev zase máme možnosť v reálnom živote zmeniť naše každodenné návyky pri nakladaní s odpadmi.

Druhé kolo kampane Zatoč s odpadom prichádza s viacerými novinkami, samozrejmosťou je inovované znenie výziev. Každá výzva má zároveň svojho odborného garanta, ktorý sa konkrétnej problematike dlhodobo venuje. Motiváciou k zapojeniu do kampane budú určite aj zaujímavé ceny, ktoré poskytnú garanti, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) či Ministerstvo životného prostredia.

Kampaň otvára septembrová výzva, ktorá sa odvíja od témy s názvom Systém verzus jednotlivec. Zameraná je na porovnanie vývoja spoločnosti z hľadiska tvorby a produkcie odpadov a na vysvetlenie pojmov lineárna a obehová ekonomika. Lineárna ekonomika rastu vychádza z falošnej viery v nevyčerpateľnosť zdrojov a neobmedzený rozmach ešte z čias priemyselnej revolúcie. V tomto ekonomickom režime bol odpad chcený a žiadaný. VIAC vyrábať na jednej strane si žiadalo VIAC vyhadzovať na strane druhej. Ľudstvo skonštruovalo globálnu mašinériu na výrobu odpadu, tzv. systém  zober – vyrob – použi – vyhoď.

Dôležité je vedieť, že cesta von z tohto lineárneho modelu existuje. Je v prírode a je v nás. Predstavte si systém, v ktorom suroviny neustále kolujú, ktorý neplytvá, nie je toxický, nevytvára odpad, podporuje život a jeho rozmanitosť. Obehový model ekonomiky je miliónmi rokov osvedčený  prírodný spôsob hospodárenia, ktorý bude v najbližších desaťročiach našou stávkou na budúcnosť. Postupne rastie globálny tlak a úsilie o jeho etablovanie, príkladom je Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo: do roku 2030 vytvoriť silný a ucelený rámec pre produktovú politiku, vďaka ktorému sa udržateľné výrobky, služby a obchodné modely stanú normou a modely spotreby sa zmenia tak, aby v prvom rade žiadny odpad nevznikal.

Obehový model si v rámci aktuálnej výzvy môže vyskúšať každá domácnosť, stačí vymeniť bežné plastové hubky na umývanie riadu za rôzne environmentálne vhodné náhrady.

 Výzva: Vymeň svoju hubku

Tip SAŽP je vymeniť klasickú hubku za lufu, je možné si ju svojpomocne dopestovať, je veľmi hygienická, dlho vydrží a nakoniec skončí v komposte, z ktorého sa dopestuje nová. Týmto spôsobom sa predíde odpadu z cca 20 klasických hubiek ročne.

  1. Prečítajte si o lufe valcovitej, tzv. špongiovej tekvici, z internetu.
  2. Nájdite kamenný obchod vo svojom okolí a jednu si zakúpte (ak je obchod príliš ďaleko, na webe je široká ponuka).
  3. Použite lufu pri umývaní riadu vo vašej domácnosti či v škole. Vyskúšať môžete aj ďalšie spôsoby jej využitia, prípadne iné environmentálne vhodné varianty kuchynských hubiek, špongií či handričiek.
  4. Odfoťte svoju lufu priamo v akcii a pošlite nám fotku aj s krátkou správou o svojej novej skúsenosti.  

 

Odborným garantom septembrovej výzvy je Inštitút cirkulárnej ekonomiky (https://www.incien.sk/). Do výzvy sa každý zapája prostredníctvom registrácie na stránke https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom. Novinkou je aj možnosť zapojiť sa ako triedy, kolektívy pod jednou registráciou (vo výsledkovom formulári k danej výzve treba zadať počet zapojených). Vyhodnotenie prebieha každý mesiac na stránke www.ewobox.sk.

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.