Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Kampaň Zatoč s odpadom pokračuje novembrovou výzvou

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Kampaň Slovenskej agentúry životného prostredia Zatoč s odpadom prichádza s treťou výzvou. V novembri  je otázkou obsah smetného koša v domácnosti,  najmä objem vyhodených obalov.

Osvetová kampaň Zatoč s odpadom postupne ukazuje, ako svojimi každodennými rozhodnutiami vieme ovplyvniť tvorbu a nakladanie s odpadmi. V októbri sa do výzvy zapojilo 114 ľudí, ktorí sa aktívne hlásili k znižovaniu množstva potravinového odpadu.

Inšpirujúcim príkladom môže byť nápad žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave, ktorí sa zapojili do výzvy a vymysleli plán na obmedzenie plytvania jedlom v školskej jedálni. Ten neostal len na papieri, žiaci ho predložili vedeniu školy, ktoré na základe tohto návrhu zaviedlo viacero opatrení do praxe.

Iniciovať zmeny v našom okolí plánuje SAŽP aj novembrovou výzvou, ktorej cieľom je zamyslieť sa nad tým, čo máme v koši. Podľa štatistík každý občan vyprodukuje priemerne 435 kg komunálneho odpadu za rok (údaj z roku 2019), pričom toto číslo každoročne rastie. Zhruba polovicu jeho celkovej hmotnosti tvorí biologicky rozložiteľný odpad, ktorý môžeme „recyklovať“ aj sami.

Druhú polovicu tvorí z veľkej časti odpad z obalov. Tých na Slovensku za rok vyprodukujeme pol milióna ton. V niektorých oblastiach majú obaly svoje opodstatnenie, napr. kvôli hygienickým predpisom. Väčšinou však ich použitie súvisí s marketingom, keďže „obal predáva“. Každý spotrebiteľ pritom môže prispieť k zlepšeniu situácie a začať od seba. Návodom mu pritom môžu byť tieto rady, ktoré sprevádzajú aktuálnu novembrovú výzvu zameranú na obaly:

1. Vyskúšajte si aspoň mesiac žiť bezobalovo.

2. Urobte si zoznam potravín, drogérie či iných výrobkov, ktoré tento mesiac potrebujete nakúpiť.

3. Do zoznamu si napíšte EKO alternatívu, prípadne bezobalovú alternatívu, ktorú kúpite namiesto bežne kupovaných výrobkov (napríklad: čapovanú drogériu, strukoviny či cestoviny na váhu, plátenné vrecká atď).

Ďalšie užitočné tipy a rady k novembrovej výzve nájde verejnosť TU.

Účastník sa zapojením do kampane zaraďuje aj do súťaže o hodnotné ceny. Informácie o kampani Zatoč s odpadom a o postupe registrácie sú zverejnené TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.