Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Granty EHP a Nórska: Podporia mimoškolskú činnosť detí a mládeže

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 22. júna 2021 - Zlepšiť šance detí a mládeže na úspešnú budúcnosť pomôže takmer 7,7 milióna eur z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu. Rezort regionálneho rozvoja ako správca programu Miestny rozvoj a inklúzia, podporil z Nórskych grantov 10 projektov venovaných mimoškolským aktivitám a zlepšovaniu zručností mladej generácie v multifunkčných centrách. Projekty v Rožkovanoch, Spišskej Bele, Vranove nad Topľou, Kružlovej, Medzilaborciach, Stráne pod Tatrami, Snine, Moldava nad Bodvou, Prakovciach i Jelšave.

Rozvoj zaostávajúcich regiónov Slovenska nie je možný bez lepšej budúcnosti pre ich najmladších obyvateľov. Deti a mládež vo všetkých regiónoch si zaslúžia rovnaké šance bez ohľadu na to, kde žijú, alebo z akého sociálneho prostredia pochádzajú. Okrem klasického inštitucionálneho vzdelávania potrebujú tiež zázemie pre aktivity, v rámci ktorých rozvíjajú svoje vedomosti, zručnosti a zmysluplne trávia svoj voľný čas. Práve takéto projekty rezort teraz podporil.

O podporu sa v rámci výzvy mohli uchádzať tri samosprávne kraje – košický, prešovský a banskobystrický, ďalej mestá a obce z ich z najmenej rozvinutých okresov a tiež rozpočtové a príspevkové organizácie v týchto krajoch a orgány štátnej správy. Na projekty mohli získať grant od 200-tisíc eur až po jeden milión eur. Najviac, až 7 z 10 podporených projektov, sa plánuje v obciach a mestách Prešovského samosprávneho kraja, 2 v košickom kraji a 1 v banskobystrickom.

Na osobný rozvoj detí a mládeže bolo z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR vyčlenených dokopy 7,7 milióna eur, z čoho išlo takmer 6 miliónov z grantov. O podporu sa záujemcovia mohli uchádzať v rámci výzvy pre multifunkčné centrá pre mládež vyhlásenej 15. júla 2020. Žiadosti o podporu prišli na 20 projektov spolu vo výške viac ako 16 miliónov eur.

Podrobnosti o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku sú dostupné TU 

Viac informácií o podporených projektoch TU 

Zdroj: mirri.gov.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

Granty EHP a Nórska: Predĺženie termínu výzvy pre multifunkčné centrá

Výzva z nórskych grantov na miestny rozvoj a inklúziu


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.