Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Druhý pilier uzatvára rok 2019 s rekordnými výsledkami

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Objem majetku sporiteľov v druhom pilieri k 31. decembru 2019 dosiahol 9.324.467.461 eur, pričom v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných 6.729.559.154 eur, v negarantovaných dôchodkových fondoch 2.594.908.307 eur.

 Bratislava 6. januára (TASR) - Na dôchodok si v druhom pilieri sporí viac ako 1,5 milióna sporiteľov (1.572.206 k 30. novembru 2019).
      Rok 2019 bol z hľadiska zhodnotenia rekordným. Sporiteľom v najvýkonnejších akciových či indexových fondoch narástli dôchodkove úspory v priemere o viac ako štvrtinu, v garantovaných fondoch bolo zhodnotenie taktiež nadpriemerné.
      Do druhého piliera vstúpilo v roku 2019 vyše 80.000 ľudí, čo je historicky najvyšší počet nových sporiteľov vynímajúc rok otvorenia novodobého dôchodkového systému. "Za záujmom sporiteľov o druhý pilier vidíme rastúcu dôveru v súkromné dôchodkové sporenie a niekoľkoročnú stabilitu v tejto oblasti. Od roku 2013 dosahujú dôchodkové správcovské spoločnosti výsledky porovnateľné s najlepšími svetovými fondmi, čo potvrdzuje, že možnosti sporenia a investovania sú počínajúc rokom 2013 nastavené dobre. Do budúcna je dôležitá najmä stabilita systému, bez ďalších radikálnych zmien," zdôrazňuje Miroslav Kotov, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).
      Výkonnosti negarantovaných dôchodkových fondov za rok 2019 dosiahli 11,6 až 28,6 % a garantovaných dôchodkových fondov 0,9 až 4,9 %. Výborné výsledky fondov súvisia so silným rastom akcií a poklesom výnosov dlhopisov na finančných trhoch.
      Podľa Kotova najväčšou výzvou pre druhý pilier však zostáva nevhodné rozloženie úspor sporiteľov. Približne 72 % úspor je uložených v garantovaných dôchodkových fondoch, pričom vzhľadom na vek sporiteľov by mala byť významne väčšia časť v negarantovaných fondoch. 
      Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je približne 40 rokov, čo znamená, že na dôchodok si bude sporiť ešte viac ako dve dekády. Spoločnou úlohou správcov úspor, centrálnej banky či odbornej obce je osloviť tých sporiteľov, ktorí si od zákonom nariadeného presunu do garantovaného fondu nezmenili tento fond a zotrvávajú v ňom. V súčasnosti si už viac ako 90 % nových sporiteľov volí negarantované fondy.
      Pre sporiteľov v druhom pilieri sa povinné odvody v roku 2020 rozdeľujú tak, že 13 % zostáva v Sociálnej poisťovni a 5 % sa poukazuje na súkromný účet sporiteľa v DSS. Do roku 2024 sa budú odvody do druhého piliera zvyšovať každý rok o 0,25 percentuálneho bodu až do výšky 6 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.