Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2023

Samosprávy rokovali s premiérom, sľúbených kompenzácií sa zatiaľ nedočkali

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Najmä problematika kompenzácie vysokých cien energií bola témou stretnutia predstaviteľov samospráv s premiérom Ľudovítom Ódorom a ministrom financií Michalom Horváthom. 

Informácia pre obce k výpočtu finančného príspevku na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo žiadalo rezort práce, sociálnych vecí a rodiny o vypracovanie metodiky pre výpočet finančného príspevku na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí. Keďže od 1. 1. 2...

Vydali vzor Potvrdenia o splnení povinností prevádzkovateľa hazardnej hry a vysporiadaní záväzkov voči správcovi – obci

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) vydal vzor Potvrdenia o splnení povinností prevádzkovateľa hazardnej hry a vysporiadaní záväzkov voči správcovi – obci, ktoré by mala príslušná obec vystaviť na základe žiadosti prevádzkovateľa hazardnej hry.

Vláda schválila aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Minister vnútra SR Ivan Šimko v stredu 28. júna 2023 vlády predložil aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, ktorý bol schválený v o...

NKÚ: Na kompenzačné opatrenia šla bezmála jedna miliarda, pri eurofondoch je vysoké riziko ich nedočerpania

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Slovensko bolo v roku 2022 vystavené mimoriadnym udalostiam, ktoré sa premietli do každodenných výdavkov štátu. Pri príprave štátneho rozpočtu sa počítalo s výrazne vyššími nákladmi na znižovanie dopadov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19.

Starostovia a primátori utvoria do 27. júna volebné okrsky

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest utvoria do 27. júna volebné okrsky a určia volebné miestnosti pre parlamentné voľby. Lehota pre samosprávy vyplýva z rozhodnutia predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb.

V piatich krajoch na území Slovenska je aktuálne vyhlásený II. a III. stupeň povodňovej aktivity

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko krízového riadenia Sekcie krízového riadeniaMV SR aktuálne eviduje v priebehu tohto víkendu 57 vyhlásených II. stupňov povodňovej aktivity a 20 vyhlásených III.  stupňov povodňovej aktivity. Najviac stu...

Ministerstvo práce poskytne dotáciu na stravu aj pre deti v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zdroj: MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci poskytne kompenzáciu na úhradu výdavkov za obed alebo iné jedlo aj deťom, ktoré sa nemôžu zúčastňovať vyučovania v materskej alebo základnej škole. Ide ...

Hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov - povinnosť zriaďovateľa

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa v školách a školských zariadeniach okrem hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov priamymi nadriadenými realizuje aj hodnotenie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov pedagogickými zamestnan...

Samosprávam začalo v júni obdobie sucha. Tento rok smerujú k rekordnému deficitu takmer 1 miliarda eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Obce, mestá a kraje (župy) už v roku 2022 utrpeli takmer polmiliardovú stratu. Tento rok bude predbežne podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť strata dvojnásobná. Uvádza to nezávislá občianska iniciatíva Dáta bez pátosu.

Pripravujú prvú národnú simuláciu hybridného pôsobenia pre subjekty verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

 V rámci realizácie opatrení zameraných na budovania odolnosti voči hybridným hrozbám pripravuje Centrum boja proti hybridným hrozbám Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR (CBHH) prvú národnú simuláciu krízových scenárov s prvkami hybr...

Vláda schválila harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Materiál, ktorý na rokovanie vlády v stredu 21. júna 2023 predložil minister vnútra SR Ivan Šimko obsahuje harmonogram úloh pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce s určenými termínmi ich plnenia v súlade s lehotami v rozhodnutí p...

Mimoriadne zvýšenie dôchodkov od 1. júla 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa od júla zvýši sumy minimálneho dôchodku, po novom ho bude poberať viac dôchodcov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa s účinnosťou od 1. júla 2023 menia sumy minimálneho dôchodku a mení sa aj spôsob ...

Pozvánka na workshop o riadenej participácii pre mestá a obce v Banskobystrickom kraji

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bezplatný workshop o riadenej participácii pre zamestnancov mestských a obecných úradov Učiace sa mestá a obce sa bude konať 29. júna 2023 v Banskej Bystrici.

Pripravujú metodiku k výpočtu finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb zo strany miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe výstupov z rokovania ministerky Soni Gáborčákovej so zástupkyňami ZMOS Boženou Kováčovou, starostkou obce Janova Lehota a Zuzanou Nebusovou, starostkou obce Spišské Tomášovce z dňa 30. máj...

Mimoriadne zvýšenie finančného príspevku pre zariadenia sociálnych služieb od 1. júla 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zdroj: MPSVaR SR

Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne schválené nariadenie vlády SR i...

Zvyšujú rozpočet na obnovu verejných historických budov, záujem zo strany samospráv je veľký

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Štát pre veľký záujem o obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov zvyšuje rozpočet z eurofondov o 60 miliónov eur. 

Požiadať o voľbu poštou do zahraničia možno do 9. augusta

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Ministerstvo vnútra spustilo registráciu na voľbu poštou zo zahraničia 9. júna. Doteraz využilo túto možnosť cca 4 000 občanov Slovenskej republiky. Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na ...

Predstavia projekt regionálnych energetických centier, ktoré budú pomáhať samosprávam

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na druhú zo série konferencií o regionálnej energetike – Budúcnosť regionálnej energetiky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.