Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vláda schválila aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR Zdroj: MVSR

Minister vnútra SR Ivan Šimko v stredu 28. júna 2023 vlády predložil aktualizáciu Kontingenčného plánu pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky, ktorý bol schválený v októbri 2022. 

Súčasný dokument platný do decembra 2023, nemení mechanizmus spúšťania opatrení ani opatrenia samotné, predlžuje však štátnym orgánom časový rámec na prípravu pravdepodobných scenárov vývoja vojny Ruska proti Ukrajine, a tým aj dôležitý priestor na prípravu týkajúcu sa materiálno-technického vybavenia, ale aj personálneho zabezpečenia v prípade nutnosti. Ministerstvo vnútra aj naďalej pokračuje v budovaní kapacít civilnej ochrany.

Ministerstvo vnútra v súvislosti s optimalizáciou nasadených síl a prostriedkov, po dohode s partnermi z iných rezortov, mimovládnymi organizáciami a samosprávami, pristupuje k 1. 7. 2023 k ukončeniu prevádzky Tranzitného centra Michalovce a tiež poskytovania núdzového ubytovania v priestoroch hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Tranzitné centrum v Košiciach, ktoré je v prevádzke Okresného úradu Košice, bude za podpory mimovládnych organizácií pokračovať v poskytovaní služieb v doterajšom režime aj naďalej. 

Z 1 510 877 osôb, ktorí prekročili hranice medzi Ukrajinou a Slovenskom, k 18. júnu 2023 požiadalo v Slovenskej republike o štatút dočasného útočiska 118 197 odídencov, teda takmer 8 % prichádzajúcich. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.