Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pripravujú prvú národnú simuláciu hybridného pôsobenia pre subjekty verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

 V rámci realizácie opatrení zameraných na budovania odolnosti voči hybridným hrozbám pripravuje Centrum boja proti hybridným hrozbám Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR (CBHH) prvú národnú simuláciu krízových scenárov s prvkami hybridných hrozieb pre subjekty verejnej správy pod názvom Chiméra ‘23.

Primárnym cieľom pripravovaného cvičenia je zvýšenie pripravenosti efektívne čeliť simulovaným situáciám a posilniť spoluprácu medzi relevantnými inštitúciami. Pozvaní boli zástupcovia viacerých štátnych inštitúcií, ktorí sa podieľajú na celovládnom prístupe ku riešeniu hybridných hrozieb.

V rámci príprav simulačného cvičenia CBHH spolupracuje aj s Európskym centrom výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách (Hybrid CoE), ktorého je Slovensko členom, na zabezpečenie aplikácie najlepšej praxe zo zahraničia. Hybrid CoE poskytovalo pri príprave cvičenia metodickú podporu a účastníkom poskytne aj online nástroj na simulovanie informačného prostredia. Hlavným tematickým zameraním fiktívneho scenára bude zhoršovanie bezpečnostnej situácie v susedstve a s ním spojené využívanie viacerých nástrojov hybridných hrozieb proti SR.

Podrobnejšie informácie sa dočítate TU.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.