Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Pripravujú metodiku k výpočtu finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb zo strany miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe výstupov z rokovania ministerky Soni Gáborčákovej so zástupkyňami ZMOS Boženou Kováčovou, starostkou obce Janova Lehota a Zuzanou Nebusovou, starostkou obce Spišské Tomášovce z dňa 30. mája 2023 pripravuje metodiku k výpočtu finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb zo strany miest a obcí. Metodika vám bude zaslaná v najbližšom možnom termíne.

Pre lepšie zorientovanie sa v systéme financovania ako príklad zverejňujeme TU informáciu o údajoch zverejnených mestom Banská Bystrica za rok 2022, z ktorých sa vychádza pri výpočte finančného príspevku na prevádzku.

O tento príspevok žiadajú neverejní poskytovatelia jednotlivé samosprávy.

V zmysle §77, ods. 2 Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  sa  výška finančného príspevku na prevádzku sa  určí ako rozdiel medzi priemernými bežnými výdavkami, priemerným príjmom z finančného príspevku a priemerným príjmom z úhrad.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.