Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Vydali vzor Potvrdenia o splnení povinností prevádzkovateľa hazardnej hry a vysporiadaní záväzkov voči správcovi – obci

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) vydal vzor Potvrdenia o splnení povinností prevádzkovateľa hazardnej hry a vysporiadaní záväzkov voči správcovi – obci, ktoré by mala príslušná obec vystaviť na základe žiadosti prevádzkovateľa hazardnej hry.

ÚRHH požiadal prevádzkovateľov hazardných hier, aby o vydanie predmetného potvrdenia žiadali obce vždy po skončení každého kalendárneho roku a predložili ho úradu pri výkone dozoru za príslušné dozorované obdobie.

Vzor tohto potvrdenia bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom zjednotenia praxe obcí ako správcov odvodu pri vydávaní potvrdení o splnení povinností prevádzkovateľa hazardnej hry a vysporiadaní záväzkov voči správcovi odvodu pre účely výkonu dozoru na mieste/na diaľku v sídle prevádzkovateľa za príslušné dozorované obdobie ako i v súvislosti s konaním o uvoľnení/znížení finančnej zábezpeky, pokiaľ prevádzkovateľ prevádzkuje hazardné hry v územnej pôsobnosti príslušných obcí a má voči nim povinnosti a záväzky vyplývajúce zo zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

Vzor vo formáte word nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.