Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Aktualizácia výzvy zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 2. júna 2021 – Riadiaci orgán pre IROP zverejnil Aktualizáciu č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Cieľom aktualizácie č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2020-59 (ďalej len „aktualizácia“) je úprava kap. 1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ).

Bližšie informácie sa dočítate TU 

Zdroj: mpsr.sk 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.