Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Kategória: Vzory Autor/i: Ingrid Konečná Veverková

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepdisov

PRENAJÍMATEĽ NÁJOMCA
Sídlo:........................................................ Sídlo:........................................................
Zastúpený: ................................................. Zastúpený: .................................................
IČO: ......................................................... IČO: .........................................................
DIČ: ......................................................... DIČ: .........................................................
Bankové spojenie: ........................................ Bankové spojenie: ........................................
Číslo účtu: ................................................. Číslo účtu: .................................................
  Zapísaný v obchodnom registri:.........................
(uviesť presnú identifikáciu prenajímateľa) (uviesť presnú identifikáciu nájomcu)

 

uzatvárajú zmluvu o nájme nebytových priestorov (ďalej len ,,zmluva") za týchto podmienok:

Čl. I

Úvodné ustanovenia


1. Prenajímateľ je správcom majetku; majetok má zverený do správy od zriaďovateľa (obce) ....., ktorý je vlastníkom majetku – stavby (budovy školy) na parcele č. ....., parcela registra „E“, druh stavby: ....., popis stavby: .... vedená na liste vlast

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.