Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Výzva na doplnenie neúplnej žiadosti o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak žiadosť o sprístupnenie informácií neobsahuje všetky náležitosti predpísané zákonom, povinná osoba musí žiadateľa bezodkladne vyzvať na doplnenie chýbajúcich údajov alebo upresnenie požadovaných informácií. Okrem toho musí žiadateľa poučiť o tom, ako má doplnenie, resp. upresnenie údajov vykonať. Zároveň žiadateľovi určí na doplnenie chýbajúcich údajov lehotu, ktorá musí byť minimálne v trvaní siedmich dní od doručenia výzvy.

Ak by žiadateľ aj napriek výzve povinnej osoby žiadosť nedoplnil a informáciu nie je možné kvôli tomuto nedostatku sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. Zákon o slobode informácií neprikazuje, akou konkrétnou formou má byť výzva na doplnenie chýbajúcich údajov uskutočnená. V tomto prípade bude dôležitý charakter chýbajúcich údajov. 

Ak žiadateľ − fyzická osoba podal žiadosť písomne, prípadne osobne a žiadosť obsahuje údaj o bydlisku žiadateľa, pričom žiadny iný kontakt na seba žiadateľ neudal, výzvu môže povinná osoba zaslať výlučne písomne na adresu bydliska žiadateľa uvedenú v žiadosti. 

Ak však bola žiadosť zaslaná e-mailom, pričom e-mailová adresa predstavuje jediný kontakt, ktorý povinná osoba na žiadateľa má, výzvu môže zaslať jedine touto formou. Pre formu výzvy na doplnenie žiadosti budú dôležité práve údaje, ktoré o sebe uviedol žiadateľ vo svojej žiadosti

V prípade žiadateľa – právnickej osoby, ktorý má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie v rámci

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.