Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Sprístupnenie informácií – rozhodnutie zápisom v spise

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom, ktorý si žiadateľ zvolil, pričom tieto informácie mu poskytne v zákonom ustanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise.

Za vyhovenie žiadosti spôsobom podľa § 16 zákona o slobode informácií (zákon č. 211/2000 Z. z.) umožňujúcim vydať rozhodnutie zápisom v spise sa považuje aj poskytnutie informácií iným spôsobom, než aký si žiadateľ zvolil v žiadosti, pokiaľ žiadateľom zvolený spôsob vybavenia nie je objektívne možný, a ak sa na inom spôsobe vybavenia žiadosti povinná osoba dohodla spolu so žiadateľom.

Na vydanie rozhodnutia zápisom v spise nestačí, aby povinná osoba žiadateľovi vyhovela v plnom rozsahu a zvoleným spôsobom, ale taktiež je potrebné, aby žiadosť vybavila v zákonom ustanovenej lehote.

Proti rozhodnutiu zápisom v spise nie je možné podať opravný prostriedok, keďže žiadateľovi bolo vyhovené v plnom rozsahu jeho žiadosti.

Rozhodnutie zápisom v spise neobsahuje odôvodnenie, keďže sa žiadateľovi vyhovuje v plnom rozsahu.

Dôvodom pre podanie odvolania nemôže byť skutočnosť, že rozhodnutie zápisom

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.