Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Kategória: Vzory Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pre hlavných kontrolórov obcí a miest je pripravený vzor Správy o kontrolnej činnosti za kalendárny rok 2020 vzhľadom na zákonné ustanovenie § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Príspevok je vhodný najmä pre nových kontrolórov, ktorí spracúvajú Správu o kontrolnej činnosti za minulý rok aj v prípade, že neboli kontrolórmi počas celého minulého roka. Je potrebné dodať, že predmetná Správa o kontrolnej činnosti sa vždy spracúva za celok (t. j. za celý kalendárny rok 2020 bez ohľadu, či súčasný hlavný kontrolór obce bol alebo nebol kontrolórom počas celého minulého kalendárneho roka). V prípade, že sú dokončované kontroly hlavným kontrolórom obce ešte z roku 2020 (t. j. zostali nedokončené alebo sa ešte len dokončujú), je vhodné uviesť túto skutočnosť v Správe o kontrolnej činnosti za rok 2020.  Zároveň formou kurzívy sú uvedené poznámky autora, resp. alternatívny text alebo príklady z vlastnej praxe.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.