Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o zasielaní listových zásielok

Kategória: Vzory Autor/i: Tatiana Mičudová

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o zasielaní listových zásielok. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

Článok 1

Predmet úpravy

 1.Táto Smernica upravuje postup zamestnancov pri zasielaní listových zásielok, ktoré obsahujú osobné údaje.

 2. Táto Smernica sa týka zasielania listových zásielok:

  1. určených fyzickým osobám,
  2. určených fyzickým osobám – podnikateľom – v prípade, že je obsahom zásielky okrem mena, priezviska/obchodného mena, miesta podnikania minimálne aj dátum narodenia.

 Článok 2

Pojmy

 1. Prevádzkovateľ – .................................. (názov a sídlo obce).

 2. Nariadenie GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 3. Zákon – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

 4. Zodpovedná osoba – osoba poverená Prevádzkovateľom podľa Nariadenia GDPR.

 5. Dotknutá osoba – osoba, ktorej údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom.

 6. Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na ident

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.