Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Smernica o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Povinná osoba môže za účelom uľahčenia aplikácie zákona o slobode informácií v praxi vo svojich interných podmienkach prijať smernicu o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií, ktorej obsahom sú konkrétne podmienky a postupy pri výkone ustanovení a povinností vyplývajúcich z uvedeného zákona „šité“ na mieru interných procesov povinnej osoby a jej jednotlivých organizačných útvarov. Schválenie takejto smernice zákon nevyžaduje, jej prijatie je teda na rozhodnutí povinnej osoby.

Náležitosti smernice o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sú ponechané na ľubovôli povinnej osoby. Je dôležité, aby smernica bola vydaná v súlade so zákonom o slobode informácií, pričom obsah smernice má vychádzať z interných pomerov povinnej osoby a odzrkadľovať potreby a postupy jej dotknutých zamestnancov.

Forma smernice o vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií ako internej normy povinnej osoby bude spravidla v písomnej podobe, prípadne tiež v podobe umožňujúcej zamestnancom povinnej osoby jej opakované vyhľadávanie (napr. v elektronickej forme).

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor smernice o postupe mesta pri sprístupňovaní  informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.