Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18 zákona o slobode informácií). Postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

V praxi môže nastať situácia, že žiadateľ požaduje od povinnej osoby informácie, ktorými povinná osoba nedisponuje. V takom prípade povinná osoba nevydá zamietavé rozhodnutie, keďže nevyhovenie žiadosti by nebolo naplnením zmyslu ústavného práva na informácie. Povinná osoba má aj v tomto prípade dbať na čo možno najuspokojivejšie vybavenie žiadosti a na pomoc žiadateľovi pri získavaní informácií, o ktoré má záujem. S týmto cieľom povinná osoba postúpi žiadosť tomu subjektu, o ktorom má vedomosť, že požadovanými informáciami disponuje. V prípade, že takýto subjekt neexistuje alebo ak povinná osoba nemá o ňom vedomosť, vydá rozhodnutie o odmietnutí žiadosti podľa § 18 zákona o slobode informácií. Povinná osoba je povinná o postúpení žiadosti ihneď upovedomiť žiadateľa spolu s uvedením subjektu, ktorému žiadosť postúpila. 

Subjektu, ktorému povinná osoba žiadosť postúpila, neplynie lehota na vybavenie žiadosti odo dňa podania žiadosti postupujúcej povinnej osobe, keďže tým by sa adresát postúpe

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.