Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Vzory

Odkaz na zverejnenú informáciu

Kategória: Vzory Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

V praxi sa často stáva, že žiadatelia požadujú sprístupniť informácie, ktoré má povinná osoba v čase podania žiadosti už zverejnené na svojom webovom sídle, alebo požadujú informácie, ktoré boli zverejnené zo strany iného subjektu. Môže ísť o povinne zverejňované informácie, napríklad informácie o zmluvách, informácie zverejňované podľa osobitných predpisov povinnou osobou alebo inými subjektmi (štatistické údaje podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, informácie z katastrálneho portálu, údaje obchodného registra či živnostenského registra a pod.) alebo tiež o informácie, ktoré povinná osoba zverejnila dobrovoľne nad rámec osobitných predpisov.

Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Dôležitým aspektom je, aby povinná osoba žiadateľovi presne uviedla a označila, kde konkrétne boli informácie zverejnené, a teda kde sa môže k informáciám dopátrať.

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, povinná osoba mu ich sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Odkaz na zverejnenú informáciu by mal obsahovať uvedenie údajov, ktoré žiadateľovi umožňujú riadne a úspešné vyhľadanie požadovaných informácií na mieste ich zverejnenia. Nestačí iba informácia, že údaje boli zverejnené. Zo strany povinnej osoby treba riadne identifikovať miesto ich sprístupnenia tak, aby ich žiadateľ mohol opätovne vyhľadať pre svoje potreby, t. j. žiadateľovi presne uviesť a označiť, kde konkrétne boli informácie zverejnené, a teda kde sa môže informácií dopátrať.

V prípade, že žiadateľ požaduje sprístupniť už zverejnené informácie, povinná osoba nemá zákonom ustanovenú povinnosť vybaviť žiad

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.