Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

326/2023 Z.z. o podrobnostiach manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodia pre miesta odberu vody určenej na ľudskú spotrebu

Schválený Účinný

Oblasti pôsobnosti

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VODNOM HOSPODÁRSTVE;NAKLADANIE S VODAMI VŠEOBECNE;STAROSTLIVOSŤ O VODNÉ ZDROJE A VODNÉ TOKY;VODOHOSPODÁRSKE DIELA. VODNÉ DIELA.;Ochrana prírody a krajiny;Vodné zdroje;Vodohospodárska (vodoprávna) evidencia. Vodné knihy.;Odpadové vody. Čistenie odpadových vôd;Akosť vôd;Ochranné pásma;Správa vodných tokov;Ohrozenie a poškodenie životného prostredia;

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

222/2004 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

563/2009 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2024  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

284/2013 Z.z.

Novelizovaný: 15. 5. 2024  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2024  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

180/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 6. 2024  


Archív zmien v legislatíve