Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Vystriedanie po vzdaní sa mandátu starostu

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Som zástupca starostu, ktorý sa vzdal mandátu. Starosta so všetkými prestal komunikovať, len odkázal, že sa to rozhodne na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Má nejakú výpovednú lehotu? Odkedy preberiem zastupovanie? A kedy treba požiadať o doplňovacie voľby? Môže o to požiadať ešte on?
 
Keď sa ľudia ocitnú v situácii, že sa rozhodnú vzdať volenej funkcie, reagujú podľa toho, ako znášajú okolnosti, ktoré ich k tomuto rozhodnutiu priviedli. Ide vtedy o vážny vnútorný konflikt medzi ambíciou splniť si záväzky spred volieb a dôvodmi vzdania sa mandátu, ktoré sú spravidla veľmi závažné a veľmi osobné.
 
Je zrejmé, že starosta je starostom až dovtedy, kým mandát aj skutočne nezanikne, takže nekomunikovať s okolím môže v niektorých prípadoch znamenať aj porušenie zákonných povinností plynúcich z tejto funkcie. Z hľadiska riešenia nadväzujúcej konfliktnej situácie (spomínaný vnútorný konflikt sa zmení na konflikty s osobami, ktoré so starostom potrebujú komunikovať) je možné odporučiť, aby zástupca starostu prejavil porozumenie pre zložitosť osobnej situácie a pokúsil sa komunikáciu nadviazať vychádzajúc zo spoločného záujmu na bezproblémovom vystriedaní, ktoré je nepochybne v záujme obce.
 
V otázke sa nachádza niekoľko nedorozumení, ktoré si zaslúžia postupné vysvet
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Nárok na mzdu pri humanitárnej pomoci N

Publikované:

Odborný zamestnanec školy – sociálny pedagóg bol požiadaný neziskovou organizáciou na výpomoc pri krízovej intervencii utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitnom centre Michalovce. Sociálny pedagóg školený VUDPaP vycestoval 19.3. (sobota) do 22.3.2022 do Michaloviec. Cestovné hradí nezisková organizácia. Ako má postupovať zamestnávateľ pri uvoľnení  zamestnanca za účelom humanitárnej pomoci. Prináležia zamestnancovi diéty za celý pobyt alebo len na 2 pracovné dni? Má nárok na náhradu mzdy?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 N

Publikované:

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7:00 do 20:00 hod

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 101/2022 Z. z. v čiastke 35

Nariadenie o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Nariadenie vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 100/2022 Z. z. v čiastke 34

Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine N

Publikované:

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 92/2022 Z. z. v čiastke 33