Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Určenie rozsahu výkonu starostu

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Dňa 29. októbra 2022 je deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí. Vzniká nasledujúca otázka: Podľa akého kritéria sa určuje záväzok starostu v obci, ktorá má len 195 obyvateľov. V danej obci nie je škôlka ani základná škola. Obec nevlastní žiadny pozemok ani nemá žiadne miestne komunikácie. Je vlastníkom cintorína a budovy požiarnej zbrojnice s obecným úradom. Obec nemá žiadnych Rómov a priemerný počet nezamestnaných sú traja obyvatelia.

Pokiaľ ide o určenie rozsahu funkcie starostu, zákon o obecnom zriadení má nasledujúcu úpravu:

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 11

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

...

i) určiť plat starostu podľa osobitného záko

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Kapitálový rozpočet a rozpočtovanie výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku N

Publikované:

Rozpočtujú sa výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v kapitálovom rozpočte?