Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Textová časť poznámok konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 účtovnej jednotky verejnej správy

Publikované: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Konsolidovaná účtovná závierka má rovnako ako individuálna účtovná závierka tri rovnocenné súčasti. Zostavená je až vtedy, keď sú spracované všetky súčasti, t.j. Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Pre uľahčenie zostavovania textovej časti poznámok sme pre pripravili návod resp. vzor, ktorý veríme, že bude významnou pomocou.

 

Poznámky

konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022

účtovnej jednotky verejnej správy

obce XXX

 

Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

 

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky

 

Štatutárny orgán

 


Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Materská škola

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

 

 

Náz

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie N

Publikované:

Na akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Vyhotovenie stavebného povolenia spoločným obecným úradom N

Publikované:

Spoločný obecný úrad prijal žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Zamestnanec obce, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, ale nebola stavebným úradom, vyhotovil stavebné povolenie, ktoré podpísal starosta obce, v ktorej sídli spoločný obecný úrad. Konal spoločný obecný úrad a starosta obce v súlade s platným právom?

Lehota na vykonanie rozpisu rozpočtu N

Publikované:

V akej lehote obec musí vykonať rozpis rozpočtu?

Predvolanie svedka obcou N

Publikované:

Obec potrebovala zabezpečiť osobnú účasť svedka na správnom konaní, a preto ho predvolala. Predvolanie svedkovi zaslala s doručenkou do vlastných rúk. Uvedené predvolanie si svedok neprevzal a písomnosť sa vrátila obci ako nedoručená. Obec preto považovala predvolanie za riadne doručené a podala Policajnému zboru žiadosť o predvedenie osoby. Konala obec v súlade s platným právom?

Zmena zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. augusta 2024 N

Publikované:

Národná rada SR schválila dňa 19.06.2024 novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá s účinnosťou od 01.08.2024 prináša viaceré významné zmeny v doterajšom fungovaní verejných nákupov na Slovensku.