Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Textová časť poznámok konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 účtovnej jednotky verejnej správy

Publikované: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD.

Konsolidovaná účtovná závierka má rovnako ako individuálna účtovná závierka tri rovnocenné súčasti. Zostavená je až vtedy, keď sú spracované všetky súčasti, t.j. Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Pre uľahčenie zostavovania textovej časti poznámok sme pre pripravili návod resp. vzor, ktorý veríme, že bude významnou pomocou.

 

Poznámky

konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022

účtovnej jednotky verejnej správy

obce XXX

 

Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky

 

Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky

 

Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky

 

Štatutárny orgán

 


Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Základná škola

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

 

 

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky

Materská škola

Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky

 

Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky

 

 

Náz

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zvýšenie sumy životného minima a dopad na mzdové veličiny N

Publikované:

Od 1. 7. 2023 sa zmenila výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené viaceré mzdové veličiny. Suma životného minima má priamy dopad aj na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napr. rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.