Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Rezervný fond obce

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec tvorí iba rezervný fond. Koľko prostriedkov je obec povinná odviesť do rezervného fondu?

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. obec je oprávnená vytvárať peňažné fondy a okrem prebytku rozpočtu obce zdrojmi peňažných fondov môžu byť aj prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení a zostatky peňažn

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?