Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Oprávnenie rozpočtovej organizácie prekročiť svoje výdavky

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť svoje výdavky na základe dosiahnutých príjmov?

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa od 1. januára 2018 zmenil spôsob rozpočtovania u rozpočtových organizácií.

Do novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy do 31. decembra 2017 sa v praxi rozpočtových organizácií uplatňovali tzv. osobitosti rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií podľa § 23 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Na základe tejto právnej úpravy bola rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, prijaté na základe zmluvy o združení, prijaté od iných subjektov napríklad formou dotácie alebo grantu, získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení.

Tento právny stav podľa Ministerstva financií SR spôsoboval problémy v 

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Čerpanie účelovo určeného kapitálového transferu príspevkovou organizáciou N

Publikované:

Príspevková organizácia obce získala kapitálový transfer zo ŠR, ktorý môže použiť aj nasledujúci rozpočtový rok. Aký postup musí príspevková organizácia dodržať, aby mohla čerpať tento účelovo určený kapitálový transfer zo ŠR?

Zapojenie finančných prostriedkov peňažných fondov do rozpočtu obce N

Publikované:

Ako má obec zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky peňažných fondov?

Postup pri zostavení rozpočtu N

Publikované:

Obec v minulom roku nepoužila všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Môže tieto nevyčerpané finančné prostriedky použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku. Aký postup má zvoliť pri zostavení rozpočtu a ako má postupovať v nasledujúcom roku?