Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Miestna samospráva - prostredie plné prekvapení

Publikované: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že reformy sú skvelá a takisto aj veľmi dôležitá vec. Na čo však nemôžeme zabudnúť je, že reformy musia byť opreté o poznanie. Ak reforma „predbehne‟ poznanie, vzniká riziko neskoršieho trpkého precitnutia.

Motto

Skúsme odolať pokušeniu reformovať prostredie, ktoré nepoznáme.

Preto si treba vyčleniť čas a energiu na spoznávanie podmienok, v ktorých samospráva funguje, pretože sú veľmi špecifické a skúsenosti z iných prostredí nemusia byť vôbec použiteľné.

Príklad: V jednom nemenovanom meste bol zvolený nový primátor. Samospráva mesta mala dlhé obdobie problémy a nový primátor (v pôvodnom zamestnaní skúsený manažér v podnikateľskom prostredí) mal cieľ zefektívniť jej fungovanie v každom smere. Naozaj si dal záležať na vzdelávaní v oblasti miestnej samosprávy a využíval všetky nadobudnuté poznatky na návrhy na jej zlepšenie a zefektívnenie. Postupom času však zistil, že opozične nastavené mestské zastupiteľstvo a úzke zákonné mantinely fungovania miestnej samosprávy odsunuli väčšinu jeho nápadov medzi neuskutočniteľné.

Treba venovať čas spoznávaniu ľudí na obecnom/mestskom úrade a ich práce, aby sme nemali príležitosť podľahnúť lákavej tenden

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Pracovný čas a jeho evidencia (4. časť) N

Publikované:

Jednou z povinností zamestnávateľa je aj povinnosť vedenia evidencie pracovného času zamestnancov ustanovená v § 99 Zákonníka práce.

Pracovný čas a jeho evidencia - Pracovný čas a prechod na zimný a letný čas (3. časť) N

Publikované:

Začiatok a koniec letného času na území SR je ustanovená Nariadením vlády SR č. 46/2017 Z. z. o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021. V súlade s európskou legislatívou začiatok letného času pripadá na poslednú marcovú nedeľu a koniec na poslednú nedeľu v októbri.

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022 N

Publikované:

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ.

Pracovný čas a jeho evidencia - Vymedzenie doby odpočinku (2. časť) N

Publikované:

Doba odpočinkuje akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom a kedy zamestnanec prácu nevykonáva, t. j.: ●   prestávka na odpočinok a jedenie (§ 91 Zákonníka práce), ●   nepretržitý denný odpočinok (§ 92 Zákonníka práce), ●   nepretržitý odpočinok v týždni (§ 93 Zákonníka práce), ●   dni pracovného pokoja (§ 94 Zákonníka práce).

Pracovný čas a jeho evidencia (1. časť) N

Publikované:

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Za vykonanú prácu majú zamestnanci právo na mzdu. V zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) je jedna výnimka, keď zamestnanec prácu nevykonáva a tento čas sa považuje za odpracovaný čas, za ktorý mu patrí peňažné plnenie.