Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Články

O aplikácii

Internetový portál vydavateľstva Wolters Kluwer SR s. r. o., ktorý obsahuje odborné informácie z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.

ROPOaOBCE ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v nasledujúcich oblastiach:

AKTUALITY - krátke príspevky z aktuálneho legislatívneho diania a rôzne spravodajské aktuality z diania na Slovensku, novinky z FR SR a MF SR, Zbierky zákonov.

ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ - odborný mesačník obsahujúci informácie z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2010.

PRÁVO PRE ROPO a OBCE - odborný mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce z oblati práva a právnej praxe. Súčasťou je aj archív časopisu od roku 2010.

Z PRAXE - odborné príspevky, praktické príklady, aktuality z legislatívy napísané renomovaným autorským kolektívom zverejňované minimálne dvakrát týždenne.

VÝZVY - prehľad aktuálnych výziev, do ktorých sa samospráva môže zapojiť.

LEGISLATÍVA - prehľad právnych predpisov, ktoré sú prepojené so systémom právnych informácií ASPI. V rámci tejto oblasti nájdete aj spracované KOMENTÁRE k vybraným právnym predpisom a prislúchajúcu JUDIKATÚRU.

OTÁZKY A ODPOVEDE - prístup k databáze 3 700 odborne spracovaných odpovedí na otázky klientov z rôznych oblastí, navyše v tejto sekcii máte možnosť zadať vlastné otázky na vypracovanie, pričom ich počet závisí od typu vášho predplatného.

VZORY - 30 odborne spracovaných vzorov, pričom ich počet počas roka sa bude postupne rozširovať, v tejto sekcii máte možnosť vzor stiahnuť do wordovského súboru a prispôsobiť ho vlastným požiadavkám.

Renomovaný autorský kolektív pripravuje odborný obsah pre:

  • starostov obcí a primátorov miest a mestských častí,
  • hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC,
  • účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC,
  • riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií,
  • ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

Prvoradým kritériom portálu ROPOaOBCE je jeho AKTUÁLNOSŤ. Odborný autorský kolektív zabezpečuje aktualizáciu vždy, keď dôjde k akejkoľvek zmene. Poskytované informácie sú v súlade s platnou legislatívou.

Výhody vyplývajúce z používania internetového portálu:

AKTUÁLNOSŤ a KVALITA – Obsah internetového portálu pripravuje tím odborníkov s dlhoročnou skúsenosťou, t. j. pracovníci ministerstiev, Finančného riaditeľstva SR, lektori školení pre verejnú správu, pracovníci mestských a obecných samospráv, riadiaci pracovníci rozpočtových a príspevkových organizácií, renomovaní pedagógovia viacerých slovenských univerzít, právnici a iní odborníci s dlhoročnou praxou v tejto oblasti.

ÚSPORA ČASU a VČASNÁ INFORMOVANOSŤ - V dnešnej dobe už nie je v silách jednotlivca sledovať v reálnom čase všetko, čo sa v samospráve deje. Internetový portál šetrí váš čas a monitoruje situáciu za vás, pretože máte neobmedzený prístup k informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Na všetky zmeny vás včas upozorníme. Súčasne sa dozviete aj o ich vplyve na Vašu prácu.

PRÁVNA ISTOTA a SPOĽAHLIVOSŤ – Vďaka prepojeniu s právnym informačným systémom ASPI sú informácie vždy v súlade s platnou právnou úpravou.

Súčasťou autorského kolektívu sú:

Ing. Miriam Majorová, PhD. Ing. Terézia Urbanová
Ing. Jana Hvojníková Ing. Bibiana Jobbágyová
Mgr. Ladislav Briestenský Ing. Ingrid Konečná Veverková
doc.  JUDr. Jozef Tekeli, PhD. JUDr. Helena Spišiaková
PhDr. Jozef Sýkora, MBA Ing. Tatiana Macháčová
Ing. Jaroslava Mitringová JUDr. Marek Keller
JUDr. Jana Gallová JUDr. Anton Ukropec
JUdr. Ladislav Hrtánek JUDr. Tatiana Mičudová
doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Ing. Iveta Matlovičová
Ing. Hana Marcin Jakubíková ...

 

Testovanie ZADARMO počas 10 dní

Zaregistrujte sa na www.ropoaobce.sk a využite možnosť bezplatne si vyskúšať výhody portálu po dobu 10 dní.

CHCEM VYSKÚŠAŤ

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.