Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zvýšila pandémia ochorenia Covid-19 tlak na zodpovedosť jednotlivca a spoločnosti za nakladanie s odpadmi?

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Príspevok prezentuje niekoľko poznámok a úvah k spoločenskej, právnej a ekonomickej zodpovednosti jednotlivca, štátu a spoločnosti za nakladanie s odpadmi vzniknutými z používania osobných ochranných pomôcok slúžiacich na zabránenie, resp. spomalenie šírenia nákazy ochorenia COVID-19.

Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila život celej ľudskej spoločnosti. Podarilo sa jej najmä zdôrazniť jednu zo základných ľudských vlastností, ktorou je strach o život a zdravie a strach z nepoznaného. V tomto kontexte tak nielen Svetová zdravotnícka organizácia, ale aj vnútroštátne subjekty ochrany zdravia začali zdôrazňovať zvýšené nároky na hygienu a hygienickú bezpečnosť prostredia, v ktorom žijeme. Uvedené však nie je možné dosiahnuť bez určitej záťaže vo vzťahu k životnému prostrediu. Za obdobie posledných 18 mesiacov tak bolo možné sledovať zvýšený ekonomický dopyt a spotrebiteľský záujem o jednorazové hygienické a zdravotnícke pomôcky akými sú ochranné rúška, respirátory alebo nitrilové a vinylové rukavice.
V globálnom meradle však narastá obava, že vyradené chirurgické masky, lekárske plášte, tvárové štíty, ochranné okuliare, ochranné zástery, nádoby na dezinfekčné prostriedky, plastová obuv a rukavice, ktoré vznikajú v dôsledku súčasnej pandémie koronavírusu, by mohli skončiť v našich vodných ekosystémoch. V marci 2020 došlo na celom svete k lavíne prípadov COVID-19 a zdravotnícke zariadenia po celom svete boli konfrontované s nedostatkom rukavíc, chirurgických masiek, pleťových masiek a iných ochranných zdravotníckych pomôcok. Medzi bežne dostupné a odporúčané typy ochranných pomôcok patria respirátory N95 a KN95 a chirurgické masky určené na maximálnu filtráciu aerosólov a infekčných častíc prenášaných vzduchom, ktoré chránia používateľa pred chorobami dýchacích ciest vrátane COVID-19 filtráciou infekčných častíc prenášaných vzduchom. N95 sú tesne priliehajúce respirátory, zatiaľ čo chirurgické rúška sú voľne priliehajúce lekárske masky navrhnuté v rôznych hrúbkach a schopnostiach prenikania vody. Oba typy sú nositeľné zariadenia, ktoré sa majú zlikvidovať po jednorazovom použití. Podľa rôznych odporúčaní sú respirátory, chirurgické rúška a masky na tvár označené ako jednorazové zdravotnícke pomôcky alebo prostriedky na ochranu dýchacích ciest na jedno použitie a po použití by mali byť zlikvidované v "plastovom vrecku" a potom vyhodené v koši. Uvedené odporúčania predstavujú nevyhnutné opatrenia. Pri nezodpovednom nakladaní s uvedenými odpadmi by však mohlo dôjsť k zhoršeniu problému s plastovým odpadom, pretože do nášho životného prostredia a svetových oceánov sa pridáva viac plastov na jedno použitie, najmä v situáciách, keď nie sú ochranné zdravotnícke a hygienické pomôcky primerane recyklované. Nebývalý nárast počtu jednorazových chirurgických masiek a rukavíc na ruky môže prispieť k množstvu plastového znečistenia. To by mohlo potenciálne zhoršiť súčasné problémy so znečistením plastmi, ktoré vytvára viac ako 10 miliónov ton plastov, ktoré podľa odhadov ohrozujú zdravie nášho životného prostredia, našich svetových oceá­nov a morských organizmov. Činnosti človeka na zemskej pevnine, akými sú napríklad aj neregulované zneškodňovanie biomedicínskeho odpadu, sa všeobecne považujú za potenciálne zdroje toxických, infekčných a rádioaktívnych znečisťujúcich látok. Medzi zdravotnícke odpady zvyčajne patria chemické, patologické, farmaceutické, rádioaktívne a bežné odpady. Väčšina z týchto odpadov sa vyrába z plastov a zahŕňajú najmä bežné odpady, akými sú injekčné striekačky, rukavice, chirurgické masky, chirurgické a izolačné plášte, ochranné štíty na tvár, kryty topánok, nádoby na dezinfekčné prostriedky a nepremokavé zástery. Pandémia COVID-19 vytvorila viac biomedicínskeho odpadu vo forme odpadových plastov. V Číne, kde bol COVID-19 prvýkrát objavený, dokumentoval Úrad pre mimoriadne situácie Ministerstva ekológie a životného prostredia 23 %-ný nárast množstv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.