Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmena vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p. (ďalej len „vyhláška č. 373/2015 Z. z.“) upravuje a ustanovuje rôzne technické detaily k zákonnej úprave, ktorá upravuje koncept, resp. právne vzťahy v súvislosti s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je súhrn povinností výrobcov vyhradeného výrobku, ustanovených vo štvrtej časti zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcov tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.
Vyhláška č. 373/2015 Z.z. bola novelizovaná 5-krát, pričom poslednú novelu predstavuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 266/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška č. 266/2020 Z.z.").
Zmeny účinné od 1. októbra 2020
Vyhláškou č. 266/2020 Z.z. došlo k zmene vyhlášky č.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.