Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vplyvy na ekomoduláciu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Ekomodulácia by mala smerovať k zamysleniu sa nad dizajnom výrobku, aby bol ekologickejší, opakovane použiteľný, opraviteľný či v konečnej fáze recyklovateľný. Ako však preniesť tento „koncept“ do praxe a akých výrobkov sa dotkne? Sú štáty, výrobcovia či spotrebitelia pripravení?

Koncept ekomodulácie je v štátoch, kde už je zavedený, založený na rozlíšení poplatkov (finančných príspevkov) od výrobcov, ktoré výrobca vyhradeného výrobku platí v rámci plnenia svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej len "RZV"). Tieto finančné príspevky sú rozdelené
do bonusov
(napríklad za jednodruhový materiál, dobre recyklovateľný, ak je výrobok používateľom opraviteľný, atď.)
a malusov - penalizácií
(ak ide napríklad o kompozitný ťažko recyklovateľný materiál alebo sa výrobok v bežnom používateľskom prostredí nedá opraviť, prípadne zameniť súčiastka).
Čo všetko môže ovplyvňovať ekomoduláciu v EÚ
Ak vychádzame zo zavedenej požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "smernica o odpade"), tak koncept ekomodulácie sa týka kolektívneho plnenia povinností vyplývajúcich z RZV [1]. Jednotlivé členské štáty však môžu mať RZV zavedenú pre rôzne vyhradené výrobky. Štandardom je RZV pre vyhradený výrobok obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, staré vozidlá, ku ktorým sa viaže niekoľko smerníc [napr. smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 2004 o obaloch a odpadoch z obalov, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti, smernica Európskeho parlamentu a Rady
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.