Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vplyv kompostu a digestátu na kvalitu pôdy

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Kvalita pôdy sa z roka na rok zhoršuje. Až 49 % slovenských pôd trpí nejakou formou erózie. Tá zásadne zhoršuje jej prirodzené vlastnosti dôležité pre produkciu potravín, vodozádržnú funkciu a schopnosť viazať uhlík. Chýbajúcu organickú hmota nie je možné dodať umelými hnojivami. Prirodzeným zdrojom živín pre pôdy a pestované rastliny sú organické hnojivá – kompost a digestát.

Pôda sa môže formovať stovky rokov, no zničená nesprávnymi postupmi a používaním môže byť v priebehu veľmi krátkeho obdobia. Hlavnými príčinami zníženej kvality pôdy sú nesprávne postupy pri jej obhospodarovaní, urbanizácia a zmeny klímy. Predpokladá sa, že až 33 % svetovej pôdy je degradovaná. Najviac ju ohrozuje erózia, vyčerpanie živín a znečistenie.
Pôda je komplexná zmes minerálov, organických látok, vzduchu a vody. Organická hmota v pôde je významným zásobníkom uhlíka. Je schopná absorbovať ho viac ako atmosféra alebo suchozemská vegetácia (obr. 1). Nesprávne postupy pri jej obhospodarovaní majú za následok degradáciu pôdy, jej eróziu a následné zníženie výnosov poľnohospodárskej produkcie.

Obrázok 1 Význam zdravej pôdy pre životné prostredie (Zdroj: European Compost Network: The sustainable use of compost, SK spracovanie JRK)

Jednou z príčin degradácie pôdy je hlboká orba, ktorá viedla k zníženiu schopnosti zadržiavať vodu. Horná vrstva pôdy - ornica - má pritom najvyššiu koncentráciu organických látok a mikroorganizmov a je miestom, kde sa vyskytuje najvyššia biologická aktivita. Jej zaoraním sa tento organizmus dlhodobo narúšal, čo malo za následok vysušovanie pôdy. Dôsledky zníženia úrodnosti však viedli k ničivým sociálnym, environmentálnym a ekonomickým dopadom v súvislosti s úpadkom poľnohospodárskych aktivít na degradovanej pôde.
Nástroje na prirodzenú obnovu pôdy
Organická časť pôdy sa prirodzene obnovuje dodávaním rastlinného a živočíšneho materiálu v rôznych štádiách rozkladu. Takýto materiál môže byť do pôd aplikovaný v podobe kompostu alebo digestátu. Je však veľmi dôležité povedať, že tieto pôdne prídavky sú účinné, len ak je zabe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.