Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vplyv kompostu a digestátu na kvalitu pôdy (2.)

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Pokračovanie príspevku objasňuje, ako prebieha rozklad organického odpadu, kompostovací proces či aké sú prínosy kompostu a digestátu pre pôdu.

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Rozklad organického odpadu
Biologicky rozložiteľný odpad rozkladajú tri typy mikroorganizmov. Baktérie rozkladajú odpad, pričom môžu byť aeróbne a anaeróbne.
Aktinomycéty
sú dôležité počas kompostovania, vytvárajú vlákna a čiastočne štiepia lignín. Huby sú odolné aj voči vyšším teplotám. Ich kľúčová úloha je v rozklade lignínu, umožňujú transformáciu drevného odpadu.
Pre zabezpečenie kvality pôdy je veľmi dôležitý proces humifikácie. Prebieha pri nej transformácia lignínu na stabilné zlúčeniny uhlíka - humus. Pre kvalitné organické hnojivo je preto veľmi dôležité zloženie vstupnej suroviny. Kompostovaný materiál by sa mal okrem kuchynského odpadu (často s vysokou hodnotou pH), resp. zeleného odpadu z verejnej zelene (s vysokým obsahom dusíka), doplniť o drevnú štiepku. Kvalitu výsledného produktu môže zvýšiť aj tzv. štartovací kompost, ktorý už obsahuje základnú dávku mikroorganizmov. V takejto štruktúre základky sa procesy rozkladu môžu rýchlejšie aktivovať.
Priebeh kompostovacieho procesu
Riadený proces kompostovania v profesionálnych kompostárniach môžeme rozdeliť na dve etapy - sanitačnú a stabilizačnú. Na začiatku kompostovania teplota v základke rýchlo rastie (obr. 4). Mikroorganizmy majú k dispozícii množstvo dostupných živín. Dochádza k rozkladu a štiepeniu ľahko odbúrateľných zlúčenín. Uvoľňuje sa energia a v základke to má za následok zvýšenie teploty. Pri vyšších teplotách sú aktívne hlavne huby, ktoré začnú rozkladať ťažšie štiepiteľné zlúčeniny, napríklad v drevnatej zložke. To je dôležité pre vytvorenie humusu. Zvýšenie teploty je tiež potrebné preto, aby sa neutralizovali mikróby či patogény. Ak by však teplota nebola v určitom bode regulovaná, aeróbne baktérie by svojou činno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.