Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Súhlas na zhromaždenie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Sme pôvodcom nebezpečného odpadu. V našej prevádzke odovzdávame približne 10 ton nebezpečného odpadu ročne. V rámci okresu však máme ešte dve menšie prevádzky, kde máme sklad a predajňu. V tomto prípade sme však len v prenájme. Potrebujeme súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov aj pre tieto prevádzky, keď nedosahujeme 1 tonu nebezpečného odpadu ročne?

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej "zákon o odpadoch") v § 97 ods. 1 písm. g) definuje pre držiteľa odpadov inštitút
"súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne"
, ktorý udeľuje miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva na základe predloženej žiadosti.
Samotný názov súhlasu v sebe zahŕňa
3 podmienky
, ktoré sa na žiadateľa o tento súhlas vzťahujú:
1.
musí ísť o pôvodcu odpadov,
2.
musí ísť o vznik a zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov,
3.
pôvodca odpadov musí dosiahnuť 1 tonu nebezpečného odpadu ročne, aby mu vznikla povinnosť požiadať o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
Uvedieme si analýzu jednotlivých podmienok a ich posudzovanie vo vzťahu k pôvodcovi odpadov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.