Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Recyklácia plastov ako možný projekt pre Hornú Nitru

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Útlm baníctva a naň nadväzujúcich odvetví je už realitou, pričom dôvody sú rôzne (ekonomické, ekologické i politické). Čo však s vybudovanou infraštruktúrou, priestormi a ľuďmi, ktorí prídu o prácu? Konverziu banskej činnosti a prípravu a rea­lizáciu nových projektov má finančne podporiť i vláda vrátane použitia európskych zdrojov. Jedným z možných riešení pre konverziu banskej činnosti môže byť aj recyklácia plastového odpadu.

Recyklácia plastového odpadu na Slovensku
Problematika každoročne narastajúceho objemu komunálneho odpadu, nízka miera recyklácie a, naopak, ešte stále vysoký objem skládkovaných odpadov je na Slovensku dlhodobo známy problém. Riešením určite nie je len zvyšovanie poplatkov za skládkovanie. Vyššie poplatky za skládkovanie takmer určite neprinesú nárast zhodnocovania, recyklácie odpadov. Neprinesú to, čo najviac chýba, a to dostatočne vybudované a funkčné recyklačné kapacity. U niektorých komodít odpadov je situácia z nedostatku recyklačných kapacít vážna, až kritická. Týka sa to i zmesových plastov z komunálneho odpadu. Kým niektoré jednodruhové odpady z plastov sú riešené (napríklad polyetylénové fólie, PET nápojové fľaše), zmesový plastový odpad aj po vyseparovaní prakticky nie je kde recyklovať. Z tohto dôvodu preto končí buď na skládke odpadov, alebo v spaľovni. Pritom i výrobky z recyklovaných zmesových plastových odpadov majú svoje opodstatnenie a uplatnenie.
Zmesový plastový odpad tvorí nezanedbateľný podiel komunálneho odpadu (25 - 35 %). Časť tohto odpadu tvoria nápojové PET fľaše, ktoré sa niekde separujú aj samostatne a pre ktorých zhodnotenie je pripravený osobitný zákon o ich zálohovaní. Tým sa ich zastúpenie v komunálnom odpade zmení, ale aj tak bude zmesový plastový odpad tvoriť nezanedbateľný podiel komunálneho odpadu. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vytvoril predpoklady pre efektívnejší separovaný zber odpadov, nielen plastov, a uložil tiež povinnosti postarať sa o "svoj" odpad.
Práve nedostatok recyklačných kapacít pre zmesové plasty vytvára priestor pre vybudovanie a prevádzku komplexnej modernej recyklačnej kapacity pre zhodnocovanie zmesového plastového odpadu. Jej vybudovanie by sa preto ako vhodné mohlo javiť práve na Hornej Nitre.
Niektoré požiadavky recyklačnej kapacity
Pre funkčnosť recyklačnej kapacity je dôležitý stály dostatok spracovávaného odpadu. Potrebný je tiež dostatočne veľký skladový priestor s dobrým prístupom na prísun suroviny. Aj keď pôjde o odpad zo separovaného zberu, tento odpad si bude vyžadovať dotriedenie priamo v recyklačnom závode. V podstate postačuje dostatočne dlhý dopravníkový pás s možnosťou regulácie rýchlosti pohybu a vytvorenie "miest" pre oddeleni
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.