Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príprava odpadu na opätovné použitie - zmeny po preskúmaní rozhodnutia

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Po preskúmaní „Súhlasu na prípravu odpadu na opätovné použitie“ sme obdržali rozhodnutie, ktoré dopĺňa do výrokovej časti pôvodne vydaného rozhodnutia iba vetu „R3 – Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá“? O aký kód činnosti nakladania vlastne v tomto prípade ide?

Povinnosť predložiť na preskúmanie rozhodnutie o udelení
"Súhlasu na prípravu odpadu na opätovné použitie"
mali jeho držitelia podľa § 135eb ods. 2 prechodného ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") v období od 1. júla 2020 do 30. septembra 2020. Orgánom príslušným na preskúmanie rozhodnutia je orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve.
Zmenou, ktorá nastala v "Súhlase na prípravu odpadu na opätovné použitie" doplnením zaradenia činnosti nakladania do skupiny činností zhodnotenia recykláciou
R3
- Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá, došlo k jednoznačnému zaradeniu činnosti do skupiny činností zhodnocovania, čo doteraz v zákone o odpadoch chýbalo.
So súvisiacou zmenou vedenia evidencie o odpadoch sa už vysporiadala aj vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z. n. p. (ďalej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.