Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Potenciál využitia bioodpadu ako alternatívneho zdroja energie

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Z analýz odpadov na Slovensku vyplýva, že v zmesovom komunálnom odpade sa stále nachádza veľké množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vieme využiť. Niektoré krajiny v EÚ pre tento odpad našli využitie v synergickom efekte kompostární a biometánových staníc. Slovensko tento zdroj energie takmer nevyužíva, keďže väčšina kuchynského odpadu končí na skládkach alebo v spaľovniach. Ako bioodpad zhodnocujú v Taliansku a aké benefity im prináša?

Za posledných 25 rokov zaznamenalo Taliansko významný progres v oblasti nakladania s odpadom, vďaka čomu sa stalo jedným z lídrov v recyklácii v rámci EÚ. Ako uvádza európsky štatistický úrad Eurostat, Taliani v roku 2020 dokázali vďaka systematickej práci od najvyšších vládnych úradov až po samosprávy zrecyklovať
51,4 %
komunálneho odpadu. Niektoré regióny vďaka inovatívnym riešeniam v súčasnosti recyklujú až 80 % komunálneho odpadu. Ide o významné zlepšenie oproti roku 1997, kedy naopak rovnaké množstvo odpadu končilo na talianskych skládkach. Talianom sa tak úspešne podarilo naplniť smernicu EÚ, podľa ktorej mala recyklácia komunálneho odpadu v roku 2020 v členských štátoch dosahovať minimálne 50 %. Sú zároveň na dobrej ceste k naplneniu cieľa na úrovni 55 % pre rok 2025.
"V ďalších rokoch sa ciele ďalej sprísňujú. Do roku 2030 je stanovený nárast miery recyklácie na 60 % a v roku 2035 by sa mal tento cieľ zvýšiť až na 65 %. To znamená, že Slovensko má pred sebou ešte dlhú cestu,"
vysvetľuje Marián Kobolka, spoluzakladateľ spoločnosti JRK Slovensko.
Podľa súčasnej európskej legislatívy musia členské štáty EÚ do konca roku 2023 zaviesť aj povinné triedenie biologicky rozložiteľného odpadu alebo musia zabezpečiť, aby sa takýto odpad triedil a recykloval priamo pri zdroji, napríklad formou domáceho kompostovania.
"Ako vyplýva z analýz odpadov, 80 % zmesového komunálneho odpadu je možné vytriediť. Práve biologicky rozložiteľný odpad predstavuje z tohto množstva viac ako polovicu a jeho opätovným zhodnotením v kompostárňach alebo bioplynových staniciach dokážeme efektívne uzavrieť okruh obehového hospodárstva,"
vysvetľuje Marián Kobolka.
Dôležité je oddeliť bioodpad od zvyškového odpadu
Bioodpad hrá kľúčovú úlohu aj v modernom talianskom systéme s nakladaním odpadov. Cieľom je
maximalizovať recykláciu a znížiť množstvo zvyškového odpadu,
ktorý končí na skládke. Na to myslí pritom aj európska stratégia v oblasti odpadov.
"Slovensko, ako aj všetky ostatné členské štáty, majú povinnosť do roku 2035 znížiť skládkovanie komunálneho odpadu na maxim
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.