Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Pojem odpad - spojené veci C-241-242/12 - SHELL NEDERLAND A BELGIAN SHELL

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Pojem „odpad“ v zmysle článku 2 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 259/93“) sa nevzťahuje na dodávku motorovej nafty zmiešanej nedopatrením s inou látkou, pod podmienkou, že držiteľ tejto látky má skutočne úmysel opäť uviesť túto dodávku zmiešanú s iným produktom na trh, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Podľa rozsudku Súdneho dvora EÚ (prvá komora) z 12. decembra 2013, Shell Nederland a Belgian Shell, C241/12 a C242/12, EU:C:2013:821.
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu pojmu "odpad" v zmysle nariadenia č. 259/93 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
Spor vo veci samej
Spoločnosť Shell naložila 3. septembra 2006 v Holandsku motorovú naftu s veľmi nízkym obsahom síry (Ultra Light Sulphur Diesel, ďalej len "ULSD") do tankera, aby ho dopravila svojmu zákazníkovi sídliacemu v Belgicku (ďalej len "belgický zákazník").
Pri dopravení predmetnej dodávky tomuto zákazníkovi vyšlo najavo, že v momente jej načerpania do tankera obsahovali jeho nádrže zvyšky metyltert. butyl eteru, s ktorým sa ULSD zmiešala. Teplota vzplanutia tejto zmesi bola tak príliš nízka na to, aby mohla byť predaná v súlade s pôvodným zámerom ako palivo pre naftové motory, a keďže adresát nesmel v súlade so svojím environmentálnym povolením túto zmes skladovať, vrátil túto zásielku spoločnosti Shell, ktorá ju previezla do Holandska.
Pred Rechtbank te Rotterdam prokuratúra tvrdila, že dotknutý výrobok v dobe prepravy z Belgicka do Holandska predstavoval odpad a že spoločnosť Shell tým, že nepostupovala v súlade s postupom oznamovania stanoveným v článku 15 nariadenia č. 259/93, sa dopustila nedovolenej prepravy v zmysle článku 26 ods. 1 tohto nariadenia. Shell naproti tomu tvrdila, že predmetnú dodávku nebolo možné považovať za odpad.
Keďže sa Rechtbank te Rotterdam domnieval, že riešenie sporného prípadu, o ktorom rozhoduje, závisí od výkladu pojmu "odpad" v zmysle nariadenia č. 259/93, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky.
O prejudiciálnych otázkach
Rechtbank te Rotterdam sa svojimi prejudiciálnymi otázkami, ktoré treba preskúmať spoločne, v podstate pýta, či treba za odpad v zmysle nariadenia č. 259/93 považovať dodávku motorovej nafty, ktorá v momente svojho načerpania do tankera bola nedopatrením zmiešaná s inou látkou, keď sa po jej dopravení kupujúcemu ukázalo, že z dôvodu príliš nízkej teploty vzplanutia nezodpovedá zmluvným podmienkam ani bezpečnostným požiadavkám a že vzhľadom na svoje nové zloženie ju kupujúci nesmie podľa svojh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.