Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov možno využiť viac

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Dominantné postavenie medzi obalovými materiálmi má jednoznačne PET (polyetyléntereftalát). Tento materiál vstúpil na obalový trh na prelome storočí a jeho nástup bol skutočne veľmi razantný. Za pomerne krátky čas sa stal najpoužívanejším obalovým materiálom. Nahrádzal nielen sklenené obaly, ale v mnohých prípadoch i plastové obaly – z PVC (polyvinylchloridu), PE (polyetylénu) či PP (polypropylénu). Obaly z PET si našli uplatnenie pri balení potravín, nápojov, rôznych chemických prípravkov, ale i technických výrobkov.

Približne v rovnakom období ako PET prichádza na trh ďalší zaujímavý materiál, a to viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len "VKM"), známejšie aj ako "tetrapaky". Ide o materiály tvorené kartónom, hliníkovou (Al) tenkou vrstvou a PE fóliou. Hrubá kartónová vrstva je nosnou časťou obalu, pričom hliníková a PE vrstva tvoria tzv. bariérovú vrstvu, pričom chránia balený tovar najmä pred účinkom svetla. Podiely jednotlivých vrstiev sú v priemere nasledovné, a to papier, kartón 70 % - 80 %, hliník 4 %, polyetylén 16 % - 26 %.
Možno tiež poznamenať, že vstupu VKM na obalový trh predchádzali iné kombinované obaly, tzv. "bag-in-boxy". Ide o kartónový obal, do ktorého je vložený plastový obal (vak) s plniacim/vypúšťacím ventilom. Tieto obaly našli výraznejšie uplatnenie najmä na väčšie balenie ovocných štiav či vína.
Keď hovoríme o PET ako o najrozšírenejším obale s najväčším tempom rastu, tak o VKM možno hovoriť ako o obalovom materiáli s druhým najväčším tempom rastu spotreby. Na náš trh sa tento materiál dostal ešte v 80. rokoch minulého storočia ako obal na "krabicové" trvanlivé mlieko. Aj keď VKM zaznamenali veľký nárast spotreby, ich aplikačná oblasť sa obmedzila na potravinárske výrobky a nápoje. Pri mlieku a tekutých mliečnych výrobkoch (smotany, šľahačky) prakticky úplne nahradili PE fóliové obaly. Do VKM obalov sa plnia aj rôzne nealkoholické nápoje. Na rozdiel od PET sa do VKM nebalí pivo, drogéria či rôzne chemikálie.
Odpad z použitých VKM obalov a jeho recyklácia
Nárast spotreby VKM obalov ako jednorazových obalov vyvolal, samozrejme, aj nárast odpadov z nich. Slovensko nebolo na tento "nový" druh odpadu z hľadiska separovaného zberu a recyklácie dostatočne pripravené, a tak bola v rámci Recyklačného fondu (zriadeného zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) vytvorená sekcia "viacvrstvových kombinovaných materiálov". Jej cieľom bola podpora separovaného zberu a recyklácie vrátane podpory budovania recyklačných kapacít.
Recyklácia odpadu z použitých VKM obalov sa realizuje v podstate dvoma spôsobmi - ako druhotná surovina pre papierenský priemysel, resp. spracovaním drviny z použitých obalov na nové výrobky.
Pri využití odpadu z VKM obalov ako druhotnej suroviny pre papierenský priemysel je technológia podobná ako pri spracovaní starého zberového papiera. P
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.