Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpad nie je len komunálny a obalový

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Každoročný nárast objemu odpadov je globálny celosvetový problém. Napriek rôznym snahám a opatreniam sa tento rast nedarí zastaviť a zdá sa, že úspechom by bolo aj len spomalenie jeho rastu. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. definuje odpad ako hnuteľnú vec alebo látku, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Podobne asi odpad definuje odpadová legislatíva v ostatných štátoch. Keďže „držiteľom“ je človek, je zrejme opodstatnený predpoklad, že nárast objemov odpadov úzko súvisí s rastom populácie.

Okrem rastu populácie má na rast objemu odpadov vplyv i rast konzumnej spoločnosti, ale tiež technický pokrok a inovácie, ktoré neustále ponúkajú na trh nové vylepšené produkty, ale i často neopraviteľné produkty s krátkou životnosťou.
Aj keď sa v súvislosti s odpadmi najčastejšie hovorí o komunálnom odpade a odpadoch z obalov, každoročne rastie aj odpad z elektroniky a bielej techniky, ojazdené automobily či pneumatiky. V prípade "technických" odpadov sa asi najviac prejavuje technický pokrok, keďže nový výrobok je súborom nových materiálov. Prejavuje sa to i pri zhodnocovaní týchto odpadov, recyklácii, keď si nová či inovovaná materiálová skladba výrobku vyžiada i zmeny pri demontáži výrobku, recyklácii a následnom využití jednotlivých materiálov a komponentov.
Podľa zásad obehovej ekonomiky sa má tiež zvýšiť opätovné použitie výrobkov, ich návratnosť, ale aj možnosti opráv u jednotlivých tovarov. Zvyšuje sa tak tlak na kvalitu produkcie. Aký bude dopad takýchto krokov na priemyselnú výrobu a ekonomiku? Ak sa zvýši kvalita, napríklad elektrospotrebičov, ľudia ich budú menej nakupovať, a tak sa určite zníži aj objem odpadu z "jednorazových" výrobkov (napr. varné kanvice, mikrovlnky, ...). Otázkou zostáva, ako zareaguje výrobná sféra na možný pokles odbytu.
Zálohovanie, návratnosť a opakované použitie
Najväčšie problémy robí v súčasnosti asi odpad z obalov. Je to celosvetový problém a riešenia na jeho zníženie sa hľadajú neustále. Jednou z ciest je určite aj zákaz používania rôznych výrobkov ustanovený zákonom (napr. jednorazový riad), spoplatnenie niektorých výrobkov a ponuka alternatív (napr. PE tašky).
Ďalšou cestou k znižovaniu objemov odpadov a zvýšeniu ich objemov recyklácie má byť zálohovanie nápojových obalov - PET fliaš a plechoviek. Táto cesta môže relatívne znížiť objem odpadu z týchto výrobkov a môže zvýšiť objemy ich recyklácie na úkor skládkovania. Zníži sa však objem odpadov absolútne? Pravdepodobne nie, keďže ľudia neprestanú úplne piť vodu zaba
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.