Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona č.582/2004 Z. z.

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Predmetom článku je novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z.z."), a to s účinnosťou od 1. novembra 2022, ktorá sa týka doplnenia určenia poplatku za zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (ďalej len "KO" a "DSO") vážiacim systémom, čo je reakcia na "rýchlejší a šikovnejší život" ako štátna správa sama.

Súčasné znenie zákona č. 582/2004 Z.z. v časti poplatku za KO a DSO nereaguje dostatočne na realizačnú prax. Obce môžu určiť poplatok iba dvoma spôsobmi, a to paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber. V prvom prípade ide o paušálny systém (nezásluhový), kde poplatníci v obci platia rovnako bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného a vytriedeného komunálneho odpadu, čo vytvára nespravodlivé podmienky poplatkovej povinnosti a nemotivuje pôvodcov komunálnych odpadov predchádzať jeho vzniku. Poplatok za množstvový zber je síce dokonalejší, ale jedným z parametrov výpočtu poplatku je objem zbernej nádoby, ktorý tiež nie je objektívnou veličinou z dôvodu, že sa nezohľadňuje skutočné naplnenie zbernej nádoby. Okrem toho, zber komunálneho odpadu prebieha v obciach rôznym spôsobom - okrem iného sa používa napríklad aj nálepkový systém, žetónový systém, komunitný zber v spoločných zberných nádobách a podobne. Zákon však tieto mechanizmy nepozná a realizačná prax je všestrannejšia, ako pripúšťa zákon č. 582/2004 Z.z. S cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Už v článku s názvom Pilotný projekt v obci Rybník - "Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu" sme poukázali na to, že realizačná prax si pýta pohotovejšie riešenia v podobe vážiacich systémov pri zbere komunálnych odpadov. Nanešťastie, kým nie je povinnosť daná legislatívne, ochota investovať do lepšej budúcnosti, do pr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.