Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Novela zákona č.582/2004 Z. z.

Dátum: Rubrika: Legislatíva

Predmetom článku je novela zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 582/2004 Z.z."), a to s účinnosťou od 1. novembra 2022, ktorá sa týka doplnenia určenia poplatku za zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (ďalej len "KO" a "DSO") vážiacim systémom, čo je reakcia na "rýchlejší a šikovnejší život" ako štátna správa sama.

Súčasné znenie zákona č. 582/2004 Z.z. v časti poplatku za KO a DSO nereaguje dostatočne na realizačnú prax. Obce môžu určiť poplatok iba dvoma spôsobmi, a to paušálne (na osobu a deň) alebo za množstvový zber. V prvom prípade ide o paušálny systém (nezásluhový), kde poplatníci v obci platia rovnako bez ohľadu na množstvo vyprodukovaného a vytriedeného komunálneho odpadu, čo vytvára nespravodlivé podmienky poplatkovej povinnosti a nemotivuje pôvodcov komunálnych odpadov predchádzať jeho vzniku. Poplatok za množstvový zber je síce dokonalejší, ale jedným z parametrov výpočtu poplatku je objem zbernej nádoby, ktorý tiež nie je objektívnou veličinou z dôvodu, že sa nezohľadňuje skutočné naplnenie zbernej nádoby. Okrem toho, zber komunálneho odpadu prebieha v obciach rôznym spôsobom - okrem iného sa používa napríklad aj nálepkový systém, žetónový systém, komunitný zber v spoločných zberných nádobách a podobne. Zákon však tieto mechanizmy nepozná a realizačná prax je všestrannejšia, ako pripúšťa zákon č. 582/2004 Z.z. S cieľom zabezpečenia nápravy nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Už v článku s názvom Pilotný projekt v obci Rybník - "Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu" sme poukázali na to, že realizačná prax si pýta pohotovejšie riešenia v podobe vážiacich systémov pri zbere komunálnych odpadov. Nanešťastie, kým nie je povinnosť daná legislatívne, ochota investovať do lepšej budúcnosti, do progresu, do modernejšieho systému je veľmi nízka.
Pod
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.