Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách (2.)

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Dňa 9. decembra 2022 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) zverejnila informáciu o predbežnej politickej dohode medzi Európskym parlamentom a Radou. Cieľom dohody je, aby sa všetky batérie uvádzané na trh EÚ stali udržateľnejšími, bezpečnejšími a aby boli v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Samotná dohoda reflektuje a vychádza z návrhu Komisie z 10. decembra 2020, ktorý rieši sociálne, hospodárske a environmentálne otázky týkajúce sa všetkých druhov batérií.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Uhlíková stopa
Životný cyklus batérií a akumulátorov so sebou nesie výraznú uhlíkovú stopu. Aj z tohto dôvodu Návrh nariadenia o batériách ustanovuje pravidlá, limity, postupy pre jej stanovenie a samostatnú Prílohu II s názvom Uhlíková stopa
1)
4)
. Pre výpočet/stanovenie uhlíkovej stopy je zásadné stanovenie hraníc systému fáz a procesov životného cyklu. Pozmeňujúci návrh predstavuje minimálnu zmenu v porovnaní s Návrhom nariadenia o batériách:
Fáza životného cyklu Stručný opis zahrnutých procesov
Získavanie surovín a predbežné spracovanie Zahŕňa ťažbu a iné príslušné získavanie a predbežné spracovanie a prepravu všetkých surovín a aktívnych materiálov, ako aj výrobu batériových článkov a komponentov (aktívne materiály, separátor, elektrolyt, obaly, aktívne a pasívne komponenty batérie) a elektrických/elektronických komponentov
Výroba hlavného výrobku Montáž batériových článkov a montáž batérií s batériovými článkami a elektrickými/elektronickými komponentmi
Distribúcia Preprava na miesto predaja
Koniec životnosti a recyklácia Zber, demontáž a recyklácia
Návrhu nariadenia o batériách Pozmeňujúci návrh
Fáza používania by sa mala z výpočtov uhlíkovej stopy počas životného cyklu vylúčiť, pretože na ňu zhotovitelia nemajú priamy vplyv, pokiaľ sa nepreukáže, že rozhodnutia zhotoviteľov batérie prijaté v štádiu návrhu môžu k tomuto pôsobeniu nezanedbateľne prispieť. Fáza používania sa môže z výpočtov uhlíkovej stopy počas životného cyklu vylúčiť len vtedy, keď zhotovitelia môžu spoľahlivo preukázať, že rozhodnutia týkajúce sa dizajnu vedú iba k zanedbateľnému príspevku k tomuto pôsobeniu.
Všetky údaje o činnosti týkajúce sa anódy, katódy, elektrolytu, separátora a obalu článkov batérie sa musia týkať konkrétneho modelu batérie vyrobeného v konkrétnom výrobnom závode (t. j. nesmú sa používať žiadne štandardné údaje o činnosti). Údaje o činnosti týkajúce sa konkrétnej batérie sa musia používať v kombinácii s príslušnými sekundárnymi súbormi údajov, ktoré sú v súlade s metódou výpočtu environmentá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.