Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Možnosti výrobcov obalov ako príprava na ekomoduláciu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Ako bude vyzerať ekomodulácia je napriek blížiacemu sa termínu na konci roka stále neznáme. To však neznamená, že výrobca obalov nemôže vykročiť vpred a venovať čas príprave na zložitejšie vykazovanie, ktorému sa zrejme nevyhneme, ale aj k prezisteniu obalových možností, v ktorých výrobky uvádza na trh. Nie vždy treba vymýšľať niečo nové, niekedy sa stačí poobzerať naokolo a vybrať si.

Hierarchia odpadového hospodárstva, teda že predchádzanie vzniku odpadov by malo byť prvoradou ­prioritou, ako aj uprednostňovanie opätovného použitia a recyklácie pred energetickým zhodnotením nie je žiadnou novinkou. Rovnako tak platí, že pokiaľ ide o činnosti zhodnocovania, výber možností musí v každom konkrétnom prípade zohľadňovať environmentálne a ekonomické účinky. V roku 1997 uvedené vyjadrila Rada EÚ v uznesení o stratégii Spoločenstva pre odpadové hospodárstvo [1]. Koncept poplatkov na základe hmotnosti materiálu pomaly končí a zo strany výrobcov sa v kolektívnom plnení treba posunúť ďalej. To bolo možné aj doteraz, avšak revíziou odpadových smerníc spolu s Európskou stratégiou pre plasty v obehovom hospodárstve bude dobrovoľnosť vo výbere mierne okresaná. Mala by smerovať k predchádzaniu vzniku odpadu, k zvýšeniu recyklácie alebo prispieť k obehovosti, v ktorej sú odpady zdrojom, a zároveň smerovať k šetreniu vstupných mate­riálov [2] [3]. To znamená, že k lineárnym tokom vpred vstúpi reverzná logistika. Tú možno chápať na úrovni spoločnosti (= podniku - komerčné a priemyselné zariadenia), ale aj ako prekračujúcu hranice spoločnosti. Reverzná logistika je integrovaná sieťová štruktúra činností zahŕňajúcich aspekty zberu, kontroly, triedenia, predbežného spracovania a celej logistiky a distribúcie [4]. Cieľom je zaistiť nové využitie výrobkov (vrátane obalov) alebo materiálové zhodnotenie spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a ekonomicky zaujímavý. Stáva sa tak dôležitou súčasťou obehového hospodárstva. Zahŕňa tiež riadenie tokov odpadov, ktoré nepredstavujú ekonomickú hodnotu a sú určené k energetickému zhodnoteniu alebo zneškodneniu napriek tomu, že k spätnému materiálovému toku nedochádza. Pri ich riadení sú totiž uplatňované rovnaké princípy a často vznikajú ako dôsledok aktivít reverznej logistiky [5]. Vo fáze projektovania podľa sprievodného dokumentu k Európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve sú výrobky veľmi často navrhnuté odborníkmi na technické, ekonomické a marketingové aspekty. Chýba však spolupráca s odborníkmi na aspekty konca životnosti, ako aj spolupráca medzi výrobnými a recyklačnými spoločnosťami [6]. Každý účastník reverznej logistiky (vláda, dodávateľ, akcionár, zákazník, mimovládna organizácia) má rôzne požiadavky (ciele), a tak si môžu rôzne strany navzájom konkurovať.
Skupiny, ktoré
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.