Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Metodická pomôcka k výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a poplatkom za uloženie odpadov na skládku odpadov

Dátum: Rubrika: Legislatíva

podľa zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Použité právne predpisy
A.
Zákon č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poplatkoch").
B.
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch").
C.
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia").
D.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej len "nariadenie").
E.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len "Katalóg odpadov").
I. Druhy odpadov, ktoré nie je možné zahrnúť do vzorca pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu
1.
Popol a škvara z kúrenia uhlím a drevom.
2.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa v obci používa na kŕmenie zvierat, alebo do domácich kompostovacích zásobníkov a obec nemá potvrdenie o zhodnotení.
3.
Odpad s katalógovým číslom - 20 01 27 - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, nakoľko nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o poplatkoch a následne ide tento odpad na zneškodnenie.
4.
Vysušené seno - nakoľko sa nejedná o odpad, pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.